ข่าวเศรษฐกิจ

จีนแห่ซื้อคอนโดในไทย ยอดพุ่งมากสุดในรอบ 5 ปี อานิสงค์เปิดประเทศรับนทท.

24 มี.ค. 66
จีนแห่ซื้อคอนโดในไทย ยอดพุ่งมากสุดในรอบ 5 ปี อานิสงค์เปิดประเทศรับนทท.
ไฮไลท์ Highlight
 • จีนซื้อคอนโดในไทยมากสุด
 • จีนซื้อคอนโดในไทยมูลค่าสูงสุด
 • ต่างชาติซื้อคอนโดในไทย ราว 5.1 ล้านบาท/ยูนิต
 • กรุงเทพฯ อันดับ 1 ที่ต่างชาติซื้อคอนโด

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย จีนเปิดประเทศให้ต่างชาติเดินทางไปมาหาสู่ท่องเที่ยว ทำธุรกิจกันได้ตามปกติ ปรากฎการณ์หนึ่งที่หลายคนคงไม่รู้

จากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า TOP 5 ต่างชาติที่ซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ปี 2565 นั้น 

TOP 5 สัญชาติที่ซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์คอนโดในไทยมากที่สุด ได้แก่ 

 1. จีน จำนวน 5,707 หน่วย คิดเป็น 49.4% 
 2. รัสเซีย จำนวน    813 หน่วย คิดเป็น 7.0% 
 3. สหรัฐอเมริกา จำนวน    542 หน่วย คิดเป็น 4.7% 
 4. สหราชอาณาจักร จำนวน    393 หน่วย คิดเป็น 3.4% 
 5. ฝรั่งเศส จำนวน    351 หน่วย คิดเป็น 3.0% 

826652

TOP 5 สัญชาติที่ซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์คอนโดในไทยในแง่มูลค่ามากที่สุด ได้แก่ 

 1. จีน มีมูลค่า 29,038 ล้านบาท  คิดเป็น 49.0% 
 2. รัสเซีย มีมูลค่า   2,682 ล้านบาท  คิดเป็น   4.5% 
 3. พม่า มีมูลค่า   2,551 ล้านบาท  คิดเป็น   4.3% 
 4. สหรัฐอเมริกา  มีมูลค่า   2,389 ล้านบาท  คิดเป็น   4.0% 
 5. ฝรั่งเศส มีมูลค่า  1,9121ล้านบาท  คิดเป็น   3.2% 

685628

โดยสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ซื้อชาวจีนปี 2565 ลดลงเหลือประมาณ 50% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 55 - 60% น่าจะเป็นผลมาจาการดำเนินนโยบาย Zero-COVID ในประเทศจีน ทำให้การเดินทางของชาวจีนมีข้อจำกัดในช่วงที่ผ่านมา 

ปี 65 ต่างชาติซื้อคอนโดเฉลี่ย 5.1 ลบ./หน่วย 

ปี 2565 จะพบว่า ห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าเฉลี่ย 5.1 ล้านบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 111,722 บาท และมีขนาดเฉลี่ย 45.9 ตารางเมตร/หน่วย 

สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในปี 2565 พบว่าเป็น ไต้หวัน เฉลี่ย 7.4 ล้านบาทต่อหน่วย และอินเดียเป็นสัญชาติที่โอนห้องชุดขนาดใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 76.9 ตารางเมตร ขณะที่ชาวจีนซึ่งเป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนห้องชุดมากที่สุด จะมีมูลค่าการโอนเฉลี่ย 5.1 ล้านบาท/หน่วย และพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ย 39.2 ตารางเมตร/หน่วย

กรุงเทพฯ อันดับ 1 ต่างชาติซื้อคอนโดมากสุด       

ถ้าเมื่อมองถึงจังหวัดที่ต่างชาติซื้อคอนโดมากสุด 5 อันดับแรกในปี 2565  พบว่า

    1. กรุงเทพฯ จำนวน 5,260 หน่วย คิดเป็น 45.5%

    2. ชลบุรี จำนวน 3,567 หน่วย คิดเป็น 30.9% 

    3. สมุทรปราการ

    4. ภูเก็ต

    5. เชียงใหม่ 

โดยกรุงเทพฯ และชลบุรี รวมกันมีสัดส่วนถึง 76.4% ของทั่วประเทศ

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่า ทั้งในแง่ปริมาณ มูลค่า และพื้นที่ได้เริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้ว โดยเป็นการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 

จากตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ สะท้อนว่า การซื้อขายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา และแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายห้องชุดที่ผ่านมาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศ กระตุ้นนนท.กลับมา

การเปิดประเทศและเริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั่วโลก เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัว ถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญที่อาจจะช่วยทำให้จำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ในการซื้อและการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อห้องชุดในประเทศไทยมากขึ้น เช่น กลุ่มชาวยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย และอินเดีย นั้น 

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายห้องชุดใหม่ที่เปิดตัวใหม่ยังต้องพึ่งพาตลาดผู้ซื้อในประเทศเป็นหลัก และเชื่อจีนมีการเปิดประเทศทำให้ชาวจีนมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

กลุ่มผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในกลุ่มประเทศรัสเซีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเริ่มมีสัดส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน สิ่งที่น่าสนใจจากตัวเลขของหลายประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่แม้ว่าจะมีจำนวนหน่วยและมูลค่าการซื้อไม่มากนัก แต่กลับมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งชาวเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม และชาวมาเลเซียที่มีการเข้ามาซื้อห้องชุดไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ปรากฏการณ์เช่นนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นอานิสงค์ที่ได้รับจาการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้นจึงอาจคาดการณ์ได้หากประเทศจีนเปิดประเทศในปีหน้า น่าจะช่วยให้ตลาดอาคารชุดไทยสำหรับคนต่างชาติของไทยสามารถเติบโตได้อีกครั้งหนึ่ง

614925

ไตรมาส 4/65 ต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโต 82.3%

ขณะที่ในไตรมาส 4/2565 ตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ เพิ่มขึ้น 82.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 12.8% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันมา 5 ไตรมาสแล้วนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 

จากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 ในนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ประเทศปี 2564 และมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2565 ส่งผลเชิงบวกต่อทำให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่ได้กลับมารับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ทำสัญญาซื้อขายจากผู้ประกอบการ

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ในไตรมาส 4 ปี 2565 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศ จำนวน 3,780 หน่วย เพิ่ม 82.3% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถือว่าเป็นจำนวนหน่วยที่สูงสุดในรอบ 16 ไตรมาส นับจากไตรมาส 1 ปี 2562 และยังมีจำนวนหน่วยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสในช่วง 2 ปี ที่เกิด COVID-19  (ปี 2563 – 2564) ร้อยละ 80.7 ที่มีจำนวน 2,092 หน่วย/ไตรมาส

ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน 19,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.8% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นมูลค่าที่สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส นับจากไตรมาส 1 ปี 2561 

ส่วนพื้นที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศมีจำนวน 170,942  ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในเชิงจำนวนพื้นที่สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส นับจากไตรมาส 1 ปี 2561 และยังเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยการโอนกรรมสิทธิ์ฯในช่วง 2 ปี ที่มีการระบาดของ COVID-19 ที่มีพื้นที่เพียง 90,316 ตารางเมตร/ไตรมาส

ต่างชาติซื้อคอนโดมือสองย่านใจกลางธุรกิจ

โดยชาวต่างชาติเป็นห้องชุดมือสองเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ โดยมีข้อสังเกตว่า คนต่างชาติอาจมีความต้องการห้องชุดมือสองมักอยู่ในทำเลพื้นที่ชั้นใน หรือ พื้นที่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจของเมือง โดยปัจจุบันมีอุปทานให้เลือกน้อยลง ประกอบกับราคาห้องชุดมือสองในทำเลเหล่านี้มีราคาที่ต่ำกว่าโครงการเปิดใหม่ ห้องชุดมือสองจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อจาก จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส 

ต่างชาติแห่ซื้อคอนโดไทยไม่เกิน 3 ล้านบาท

ในไตรมาส 4 ปี 2565 ห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติมากที่สุด จะอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท โดยมีการโอนจำนวน 1,812 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 47.9% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด 

รองลงมา คือ ระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท มีจำนวน 968 หน่วย คิดเป็น 25.6% ระดับราคา 5.01 -10 ล้านบาท คิดเป็น 20.7%  ประกอบด้วย ระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาท มีจำนวน 440 หน่วย คิดเป็น 11.6% ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 345 หน่วย คิดเป็น 9.1% และระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 215 หน่วย คิดเป็น 5.7% ทั้งนี้ พบว่า ห้องชุดราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท เป็นระดับราคาที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน 

ต่างชาติชอบซื้อคอนโดในไทย ขนาด 31-60 ตร.ม.มากสุด

ในไตรมาส 4 ปี 2565 ขนาดห้องชุดที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ คือ ขนาดพื้นที่ 31 - 60 ตารางเมตร (ประเภท 1 - 2 ห้องนอน) โดยมีจำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติ จำนวน 1,842 หน่วย คิดเป็น 48.7% รองลงมา คือ ห้องชุดขนาดพื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร (สตูดิโอ หรือ 1 ห้องนอน) มีจำนวน 1,290 หน่วย คิดเป็น 34.1% ถัดมา คือ ห้องชุดขนาดพื้นที่ 61-100 ตารางเมตร (2 - 3 ห้องนอนขึ้นไป) จำนวน 438 หน่วย คิดเป็น 11.6% และห้องชุดขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร (3 ห้องนอนขึ้นไป) มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 210 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 5.6% ตามลำดับ

หากย้อนหลังไปถึงปี 2561 พบว่า ห้องชุดขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร และขนาด 31 - 60 ตารางเมตร เป็นประเภทห้องชุดที่คนต่างชาตินิยมมากที่สุด โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์รวมกันสูงกว่า 80% ในแต่ละไตรมาส

จากทิศทางที่เพิ่มขึ้นของต่างชาติที่สนใจเข้ามาเป็นเจ้าของคอนโดในไทยนั้น ปีนี้คาดว่าตัวเลขต่างชาติจะซื้อคอนโดในไทยเพิ่มขึ้นอีก จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ปีนี้เป็นปีแรกที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวและทำธุรกิจกันมากขึ้น

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT