ข่าวเศรษฐกิจ

คลังขายที่ดินราชพัสดุ 131 แปลงรับเงินกว่า 200 ล้าน

6 มี.ค. 65
คลังขายที่ดินราชพัสดุ 131 แปลงรับเงินกว่า 200 ล้าน

คณะรัฐมนตรี อนุมัติกระทรวงคลังขายที่ดินราชพัสดุ แล้ว จำนวน 131 แปลงรับเงินกว่า 200 ล้านบาท หลังจากกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการขายที่ดินฯ ด้วยวิธีการประมูลขาย

 
 
รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 86 ราย 94 รายการ (131 แปลง)
 
 
หลังจากกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการขายที่ราชพัสดุดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564 ครบถ้วนแล้ว รวมถึงได้รับความเห็นนชอบการปลัดกระทรวงการคลัง และ รมว.คลังแล้ว
 
 
ทั้งนี้ ที่ราชพัสดุดังกล่าว มีมูลรวมของราคาที่เสนอสูงสุด เป็นเงิน 204,948,600 บาท ซึ่งผู้ประมูลได้วางเงินมัดจำสัด 10% ของราคาที่เสนอสูงสุด เป็นเงิน 20,494,860 บาท ซึ่งได้มีการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว คงเหลือเงินสัดส่วน 90% ของราคาที่เสนอสูงสุด เป็นเงิน 184,453,740 บาท ซึ่งกรมธนารักษ์จะได้รับและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้ ก็ต่อเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบการโอนกรรมสิทธิ์โดยการขายที่ราชพัสดุเหล่านี้แล้วเท่านั้น
 
 

Relate Post

Spotlight