ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐบาล เร่งออกแพ็กเกจรถอีวี พ่วง “มอเตอร์ไซค์-รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า”

12 ก.พ. 65
รัฐบาล เร่งออกแพ็กเกจรถอีวี  พ่วง “มอเตอร์ไซค์-รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า”

รัฐบาล เดินเร่งออกแพ็กเกจรถอีวี คาดออกได้เร็วๆ นี้ พ่วง "มอเตอร์ไซค์-รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า" รับแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมปรับนโยบายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขอเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณรับมือโควิดระบาด

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินต่อไปข้างหน้านั้นมีอยู่ 8 ประเด็น ได้แก่


1. เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจ 2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นเรื่องที่ทั่วโลกตระหนักถึงและให้ความสำคัญ โดยไทยจะเริ่มในเรื่องการขนส่ง ซึ่งจะมีการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์อีวี ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีมาตรการสนับสนุนการใช้รถอีวีออกมา โดยครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า จักรยานยนต์ และรถสามล้อเครื่อง หรือรถตุ๊กตุ๊กด้วย

 

3.การหารายได้ ซึ่งจะต้องปรับการท่องเที่ยว จากเดิมที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาปีละ 40 ล้านคน แต่เมื่อสถานาการณ์โควิดจะต้องปรับรูปแบบการท่องเที่ยวไปเน้นคุณภาพมากขึ้น ไม่ได้เน้นจำนวน 4. อุตสาหกรรมใหม่ โดยจะเป็นการสร้างการเจริญเติบโตในชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจเติบโต พ่วงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรม

 


5.การสร้างความสมดุลระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และฐานราก โดยมีเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจเปิดกว้าง ฐานราก หรือเอสเอ็มอี สามารถมีที่ยืนได้ 6. การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม รวมทั้งในด้านการแพทย์ และสุขภาพด้วย 7.การพัฒนาระบบการเงิน หรือฟินเทค ซึ่งขณะนี้มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล ภาครัฐจะต้องมีการกำกับดูแลธุรกิจให้มีความเหมาะสม

 

และ 8.ความยั่งยืนทางการคลัง ยอมรับว่า 2 ปีที่ผ่านมารัฐใช้เงินในการเยียวยาประชาชนจำนวนมาก แต่การเก็บรายได้ของรัฐไม่ได้มาก จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงิน แต่ระยะต่อไปความยั่งยืนทางการคลังจะต้องมี เพื่อให้รายได้เพียงพอกับรายจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องปรังโครงสร้างรายได้ของภาครัฐ ทั้งในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการขยายฐานภาษี


#SPOTLIGHT #ECONOMY #รถอีวี #EV #รถยนต์อีวี #กระทรวงการคลัง

Relate Post

Spotlight