สินทรัพย์ดิจิทัล

Kbank ซื้อกิจการ Satang Pro บุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มที่

30 ต.ค. 66
Kbank ซื้อกิจการ Satang Pro บุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มที่

ธนาคารกสิกรไทย ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดตั้งบริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัดและบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อรองรับกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทยูนิต้า แคปิทัล จำกัด ("Unita Capital") ทุนจดทะเบียนกว่า 3,705,000,000 บาท ถือหุ้นโดย ธนาคารกสิกรไทย สัดส่วน 100% เพื่อลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 และเพื่อให้สอดคล้องบวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ประชุมคณะกรรมการ Unita Capital ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งและลงทุนในบริษัท รายละเอียดดังนี้

  1. บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเรียน จํากัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ถือหุ้นโดย Unita Capital สัดส่วน 100% โดยทำธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

  2. บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทถือหุ้นโดย Unita Capital สัดส่วน 100% โดยทำธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

  3. บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จํากัด ทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท ถือหุ้นโดย Unita Capital สัดส่วน 100% ทำธุรกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชน

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเข้าซื้อหุ้นบริษัท บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ("Satang Pro") (อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จํากัด”) ถือหุ้นโดย Unita Capital สัดส่วน 97% วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

สำหรับ “สตางค์ คอร์ปอเรชั่น” เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Satang Pro กระดานซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ก่อตั้งโดยคุณปรมินทร์ อินโสม ในปี 2560 ถือเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกโดยคนไทยเป็นเจ้าของ

โดยผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า
ปี 2565 มีรายได้รวม 28.44 ล้านบาท ขาดทุน 73.53  ล้านบาท
ปี 2564  มีรายได้รวม 92.45  ล้านบาท ขาดทุน5.47  ล้านบาท
ปี 2563  มีรายได้รวม  20.26  ล้านบาท ขาดทุน 62.13  ล้านบาท

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT