ธุรกิจการตลาด

itv ไม่ต้องจ่ายเงินกว่า 2,890 ล้านบาท ให้สปน. หลังศาลปกครองตัดสิน

25 ม.ค. 67
itv ไม่ต้องจ่ายเงินกว่า 2,890 ล้านบาท ให้สปน.  หลังศาลปกครองตัดสิน

 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีข้อพิพาทระหว่าง บริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่อินทัช ถือหุ้นอยู่ 52.92% กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายกคำร้องของสปน.

ด้วยเหตุผลว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งมีผลให้คดีนี้ถึงที่สุด โดยไอทีวี และสปน.ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระต่อกันอีก รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,890,345,205.48 บาท

ทั้งนี้ จากผลของตำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ส่งผลให้ไอทีวีไม่มีหนี้ต้องชำระ หรือ ภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบตามสัญญาร่วมงาน หรือภาระผูกพันใดๆ กับ สปน.อีกต่อไป ซึ่ง ไอทีวี จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาทิศทางของไอทีวีต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ ไอทีวีได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้พิจารณาว่า การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงาน และดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบ UHF (สัญญษเข้าร่วมงานฯ) ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ของสปน.ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT