ธุรกิจการตลาด

สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

5 ก.พ. 67
สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

ตลาดทุนอาเซียนเผชิญกับปี 2566 ที่ท้าทาย มูลค่าการระดมทุนด้วยหุ้นรวมลดลง 41.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีจำนวนการระดมทุนลดลง 33.5% สาเหตุหลักมาจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดการเงิน

สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้รวบรวมสรุป ASEAN Equity Capital Raising in 2023 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ASEAN Equity Capital Raising by Quarter (มูลค่าและจำนวนการระดมทุนตลอดไตรมาสของปี 2565)

สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

ในปี 2023 ที่ผ่านมา  6 ประเทศใน ASEAN ได้แก่ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand และ Vietnam มีมูลค่าการระดมทุนด้วยหุ้น รวมทั้งสิ้น 17.74 พันล้าน USD ลดลงจากปีก่อน 41.3 % มี จำนวนการระดมทุนรวม 411 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 33.5% โดยในไตรมาสที่ 4 มีการระดมทุนน้อยที่สุด

ASEAN Equity Capital Raising by Type (เปรียบเทียบมูลค่าและจำนวนการระดมทุนแบบ Follow-on, IPO และ Convertible)

 สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

จำนวนและมูลค่าการระดมทุน ด้วยหุ้นในปี 2023 ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อจำแนกตามประเภทของการ ระดมทุน พบว่า มีการระดมทุน แบบ Follow-on มากที่สุด จำนวน 270 ครั้ง มูลค่า 10 พันล้าน USD ตามมาด้วย IPO จำนวน 123 ครั้ง มูลค่า 5 พันล้าน USD และเป็น Convertible จำนวน 18 ครั้ง มูลค่า 3 พันล้านบาท

ASEAN Equity Capital Raising by Country  (อันดับประเทศในอาเซียนตามมูลค่าและจำนวนการระดมทุน)

 สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

  • ปี 2023 ประเทศที่มีมูลค่าการระดมทุน มากที่สุด ได้แก่ Indonesia (5.2 พันล้าน USD) 
  • ปี 2023 ประเทศที่มีมูลค่าการระดมทุนน้อยที่สุด ได้แก่ Malaysia (0.9 พันล้าน USD) 
  • ปี 2023 ประเทศที่มีจำนวนการระดมทุนมากที่สุด ได้แก่ Thailand (102 ครั้ง) 
  • ปี 2023 ประเทศที่มีจำนวนการระดมทุนน้อยที่สุด ได้แก่ Philippines (7 ครั้ง)

 

ASEAN Equity Capital Raising by Industry (ประเภทธุรกิจที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุดและต่ำสุด)

 สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

ในปี 2023 สาขาธุรกิจที่มีมูลค่าการระดม ทุนมากที่สุดใน ASEAN ได้แก่ Financials (5.3 พันล้าน USD) รองลงมา คือ Real Estate และ Materials (ประมาณ 3.1 พันล้าน USD) สาขาธุรกิจที่มีมูลค่าการระดม ทุนน้อยที่สุดใน ASEAN ได้แก่  Energy (0.2 พันล้าน USD)

Thailand Equity Capital Raising by Industry in 2023  (มูลค่าการระดมทุนในแต่ละประเภทธุรกิจในประเทศไทย)

สรุปมูลค่าระดมทุนด้วยหุ้น ในตลาดทุนอาเซียน ปี 2566 ใครรุ่ง ใครร่วง

  • สาขาธุรกิจที่มีมูลค่าการระดม ทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Real Estate, Industrials และ  Information Technology 
  • สาขาธุรกิจที่มีมูลค่าการระดมทุนน้อยที่สุด ได้แก่  Communication Services

 

10 อันดับแรก การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนปี 2566

 

ประเภท

ผู้เสนอขาย

ประเภท

เงินทุนที่ระดมได้ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ประเทศผู้เสนอขาย

ประเภทธุรกิจ

แปลงสภาพ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย

แปลงสภาพ

2,000

ฟิลิปปินส์

การเงิน

Follow-on

ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเจริญรุ่งเรืองเวียดนาม

Follow-on

1,464

เวียดนาม

การเงิน

IPO

PT Amman Mineral Internasional Tbk

IPO

712

อินโดนีเซีย

วัสดุก่อสร้าง

Follow-on

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Follow-on

673

อินโดนีเซีย

วัสดุก่อสร้าง

IPO

PT Trimegah Bangun Persada Tbk

IPO

668

อินโดนีเซีย

วัสดุก่อสร้าง

IPO

PT Merdeka Battery Materials Tbk.

IPO

650

อินโดนีเซีย

วัสดุก่อสร้าง

Follow-on

SATS Ltd.

Follow-on

597

สิงคโปร์

อุตสาหกรรม

IPO

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

IPO

596

อินโดนีเซีย

สาธารณูปโภค

Follow-on

ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่อการค้าต่างประเทศแห่งเวียดนาม

Follow-on

585

เวียดนาม

การเงิน

Follow-on

บริษัท AKS Corporation Public Company Limited

Follow-on

515

ไทย

อสังหาริมทรัพย์

 

ตลาดทุนอาเซียนในปี 2566 เผชิญกับปีที่ท้าทาย มูลค่าและจำนวนการระดมทุนด้วยหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเทศและบางสาขาธุรกิจที่แสดงผลการระดมทุนที่น่าสนใจ นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาปัจจัยต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT