ธุรกิจการตลาด

เนชั่น ซื้อ ฐานเศรษฐกิจ 100% มูลค่า 240 ล้านบาท

23 พ.ย. 65
เนชั่น ซื้อ ฐานเศรษฐกิจ 100% มูลค่า 240 ล้านบาท
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น หรือคิดเป็น100 % ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) จากบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือ ประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น


พร้อมกับ อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน TMM ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สำหรับการซื้อขายเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือวันวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป
สมบูรณ์  และNEWS จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ "บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด" ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

สำหรับสื่อในเครือเนชั่นปัจจุบันมี Nation TV, Nation Online, The Nation (ภาษาอังกฤษ), กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, สปริงนิวส์, ไทยนิวส์ออนไลน์, โอเคเนชั่น, ฐานเศรษฐกิจ, Tnews, ขอบสนาม และ The People และก่อนหน้านี้ราวเดือนกันยายนที่ผ่านมา NATION ก็ได้ปิดดีล ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ของ โพสต์ทูเดย์ และนิวส์เคลียร์ ออนไลน์ กับบริษัทบางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST ในราคารวม 58.85 ล้านบาทอีกด้วย 
 
 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT