ธุรกิจการตลาด

ไปรษณีย์ไทยทดลอง EV Bike ส่งพัสดุ นำร่องจตุจักร-หลักสี่

12 ก.ค. 65
ไปรษณีย์ไทยทดลอง EV Bike ส่งพัสดุ นำร่องจตุจักร-หลักสี่

OR จับมือ ไปรษณีย์ไทย ทดสอบการใช้ EV Bike ของ ไทยฮอนด้า ขนส่งสินค้าและพัสดุ พร้อมพัฒนาความร่วมมือการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

 

ไปรษณีย์ไทยนำร่อง EV Bike ส่งพัสดุ 2 ที่ทำการไปรษณีย์

บริษัทไปรษณีย์ไทยจะใช้ EV Bike จากไทยฮอนด้า 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น PCX Electric และรุ่น Benly e รวมทั้งสิ้น 20 คันในการขนส่งสินค้าและพัสดุให้แก่ลูกค้า นำร่องที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ และที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร  โดยทาง OR จะเพิ่มจุดสลับแบตเตอรี่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่และจตุจักร เพื่อให้การใช้งานของไรเดอร์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ โดยการเพิ่มในครั้งนี้จะทำให้ไทยฮอนด้ามีจุดสลับแบตเตอรี่รวมกันมากถึง 16 แห่ง รองรับการใช้งานได้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯด้วย

 3 บริษัทผนึกความร่วมมือ OR , ไทยออนด้า , ไปรษณีย์ไทย

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ

 

โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอีกเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจของ OR เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ Platform ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ทำให้มีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าได้ง่าย ดังนั้นหาก OR สามารถพัฒนารูปแบบ platform ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟ เครื่องชาร์จ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ แอปพลิเคชันในการให้บริการ

 

ความร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย และ ไทยฮอนด้า ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านการขนส่งพัสดุและด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการยกระดับการขนส่งพัสดุให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของ OR ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ผ่านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050 อีกด้วย  

 

ไปรษณีย์ไทย ใช้ ev bike 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อภาคสาธารณะในฐานะของผู้ให้บริการขนส่ง ที่มีการใช้ยานยนต์ในการให้บริการทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก จึงมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนมาสู่การใช้พลังงานสะอาด ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - มลพิษในเส้นทางต่างๆ ทั้งในระดับเมืองและชุมชน

 

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ในปี 2565 มีแผนในการนำรถยนต์ไฟฟ้าจานวน 250 คัน มาใช้สำหรับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้เพิ่มขึ้นกว่า 30 % โดยในอนาคตเชื่อว่าหากมีจำนวนการใช้ที่มากขึ้นจะช่วยสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นต้นแบบของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ในอนาคต” ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป 

  

นายณัฐชัย ศรีโสวรรณา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวางแผนธุรกิจ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า  "ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของไทยฮอนด้า ที่ได้ร่วมผนึกกำลังกับทั้งภาครัฐและเอกชน กับทาง OR และ ไปรษณีย์ ในการต่อยอดการพัฒนาการขนส่งพัสดุด้วยรถ EV โดยเราได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งหมด 20 คัน พร้อมกับติดตั้งจุดสลับแบตเตอรี่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่และจตุจักร มุ่งหวังที่จะส่งเสริมและยกระดับการคมนาคมที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  โดยไทยฮอนด้า ในฐานะผู้นำของวงการรถจักรยานยนต์ไทย เรามุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สู่สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมยั่งยืน เป็นที่มาของการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ EV ecosystem พร้อมส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาไปสู่อนาคตของการคมนาคมรูปแบบใหม่ของสังคมไทย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT