advertisement

ธุรกิจการตลาด

เปิดฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ กับ 6 สายงานมาแรงแห่งปี 2565!

29 ม.ค. 65
เปิดฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ กับ 6 สายงานมาแรงแห่งปี 2565!
ไฮไลท์ Highlight
"ปัจจัยนี้ส่งผลให้เด็กจบใหม่หางานยากขึ้น เนื่องจากในอัตราเงินเดือนเดียวกัน องค์กรยังสามารถจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ได้ ซึ่งในปีนี้จากข้อมูลของ Adecco ก็พบว่า ตำแหน่งงานที่เปิดรับเด็กจบใหม่ในปีที่ผ่านมา ลดลงจากปี 2563 ราว 24% ขณะที่พนักงานระดับต้นต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงขึ้น และฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ปรับลดลงในบางตำแหน่งจากภาวะแรงงานล้นตลาด ที่ทำให้องค์กรมีผู้สมัครจำนวนมากที่มีทักษะพื้นฐานใกล้เคียงกันเป็นตัวเลือก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครต้องพัฒนาทักษะอยู่เสมอ แม้จะอยู่ในช่วงว่างงาน”

advertisement

เปิดฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ กับ 6 สายงานมาแรงแห่งปี 2565! พบภาพรวมอัตราเงินเดือนเริ่มต้น "ขยับลดลงจากปีก่อน" แต่ในหลายตำแหน่งงานมีเพดานเงินเดือนสูงขึ้น โดยเฉพาะด้าน "การเงิน-ไอที-ดิจิทัล"


บริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (Adecco) เปิดตัว Salary Guide 2022 เผยข้อมูลอัตราเงินเดือนประจำปี 2564 ที่ผ่านมาในสายอาชีพต่าง ๆ จากบริษัทชั้นนำที่เป็นลูกค้าของ Adecco กว่า 3,000 บริษัท ซึ่งจากฐานข้อมูลเงินเดือนปี 2564 พบว่า กลุ่มเด็กจบใหม่มีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 บาท และสูงสุดที่ 50,000 บาท โดยพนักงานระดับต้นต้องเผชิญการแข่งขันสูง ในขณะที่อัตราการจ้างเด็กจบใหม่ลดลง 24%

15478306133528

ในภาพรวมอัตราเงินเดือนเริ่มต้นนั้น "ขยับลดลงจากปีก่อน" แต่ในหลายตำแหน่งงานกลับมีเพดานเงินเดือนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้าน "การเงิน-ไอที-ดิจิทัล" ซึ่งเป็นเพราะตลาดแรงงานยังขาดแคลนคนเก่งในด้านนี้ สืบเนื่องจากผลกระทบโควิด-19 ที่ทุกองค์กรเร่งขยับขยายและปรับธุรกิจให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงเรื่องการเงินที่ต้องบริหารจัดการต้นทุนให้คุ้มค่า และแสวงหาโอกาสใน "สินทรัพย์ดิจิทัล" ที่กำลังมาแรง

 

พนักงานระดับต้นการแข่งขันสูง อัตราการจ้างเด็กจบใหม่ลดลง 24%

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงภาพรวมการจ้างงานและอัตราเงินเดือนในปี 2564 ที่ผ่านมาว่า ผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมาทำให้ตลาดแรงงานมีผู้ว่างงานจำนวนมาก จากการเลิกจ้างหลายองค์กรที่ต้องรัดเข็มขัดชะลอการรับพนักงานใหม่ และต้องปรับโครงสร้างเงินเดือน

 

"ปัจจัยนี้ส่งผลให้เด็กจบใหม่หางานยากขึ้น เนื่องจากในอัตราเงินเดือนเดียวกัน องค์กรยังสามารถจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ได้ ซึ่งในปีนี้จากข้อมูลของ Adecco ก็พบว่า ตำแหน่งงานที่เปิดรับเด็กจบใหม่ในปีที่ผ่านมา ลดลงจากปี 2563 ราว 24% ขณะที่พนักงานระดับต้นต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงขึ้น และฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ปรับลดลงในบางตำแหน่งจากภาวะแรงงานล้นตลาด ที่ทำให้องค์กรมีผู้สมัครจำนวนมากที่มีทักษะพื้นฐานใกล้เคียงกันเป็นตัวเลือก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครต้องพัฒนาทักษะอยู่เสมอ แม้จะอยู่ในช่วงว่างงาน”

15478306072625


ภาวะขาดแคลน Talent ดันเพดานเงินเดือนขยับขึ้น

ในทางกลับกัน แรงงานที่มีทักษะที่ตลาดต้องการและประสบการณ์สูง เช่น ทักษะดิจิทัล และประสบการณ์ตรงในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน กลับหาได้ยากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องเพิ่มอัตราเงินเดือนเพื่อจูงใจผู้สมัคร ทำให้ค่าสูงสุดของอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เช่น

  • ตำแหน่ง E-Commerce Manager จากเดิมที่สูงสุด 120,000 ขยับเพดานเป็น 300,000
  • ตำแหน่ง Finance Controller ขยับเพดานจาก 250,000 เป็น 350,000
  • ตำแหน่ง Senior Solution Architect ขยับเพดานจาก 160,000 เป็น 250,000
  • ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ขยับเพดานเงินเดือนจาก 500,000 บาท เป็น 700,000 บาท

 


เปิดโผ 6 สายงานมาแรงปี 2565 "ไอที-ดิจิทัล" บูมที่สุด


สายงาน "ไอที-ดิจิทัล" (IT & Digital) เป็นสายงานที่มาแรงที่สุดในปี 2564 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Salary Guide 2022 พบว่าในปีที่ผ่านมามีจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับในสายงานนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 38% และเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2562 โดยอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงได้แก่ Programmer, Data Analyst, Project Manager, งานด้าน E-Commerce, Digital Marketing และ CRM/Customer Insight

 

ส่วนสายงานอื่นที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ สายการเงินและบัญชี ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการเติบโตของธุรกิจ "Fintech, สินทรัพย์ ดิจิทัล (Digital Assets) และการควบรวมกิจการต่างๆ" ที่ทำให้มีความต้องการจ้างงานในสายนี้มากขึ้นกว่าปี 2563

18f928b4c42b7a9f5a1b13eb11f7e

 

ส่วนสายงานขาย (Sales) แม้มีการเติบโตจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย แต่ในภาพรวมจำนวนการจ้างงานยังสูงติดลำดับต้นๆ และเติบโตได้ดีในหมวด B2B เนื่องจากองค์กรต้องการขยายช่องทางการขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ทางด้านสายงานโลจิสติกส์ (Logistics) ก็เติบโตขึ้นเช่นกันจากอานิสงส์ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ขณะที่ สายงานวิศวกรรม มีความต้องการแรงงานสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ (Automation) และการพัฒนาขั้นตอนในสายการผลิต

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Adecco ประเทศไทย กล่าวว่า ผู้สมัครที่ได้รับเงินเดือนสูงในแต่ละสายงาน มักมีทักษะแบบ "T-shape" คือ รู้ลึกในสาขาเฉพาะทาง และรู้รอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมี soft skill ที่จะสามารถทำงานแบบ cross functional ร่วมกับทีมอื่นๆ

 

สำหรับทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องมีเพิ่มเติมคือ ทักษะดิจิทัล (Digital skill) เนื่องจากองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่ได้ปรับตัวเข้าสู่การทำงานในระบบดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว รวมถึง ทักษะการใช้และวิเคราะห์ฐานข้อมูล (data analytics) ที่สามารถช่วยต่อยอดและยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแทบทุกสายงาน

 

นอกจากนี้ ประสบการณ์ตรงในธุรกิจอุตสากรรมเดียวกัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตไม่ว่าจะเป็น Fintech, E-commerce, Logistic, Technology, Medical & Wellness, EV Technology, OTT หรือ แพลตฟอร์ม ที่ให้บริการคอนเทนต์ออนไลน์ ก็จะช่วยเพิ่มแต้มต่อในการสมัครงานให้กับผู้สมัครมากขึ้น ในฝั่งของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงหากเคยมีประสบการณ์ในการทำ digital transformation การสร้างธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับหลายองค์กรในปัจจุบันที่ต้องการขยายตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและแสวงหาโอกาสในสินทรัพย์ดิจิทัล

advertisement

Relate Post

Spotlight