ราชกิจจาฯ เผยข้อกำหนด “ยกเลิกเคอร์ฟิว” ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 5 ทุ่มวันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ เผยข้อกำหนด “ยกเลิกเคอร์ฟิว” ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 5 ทุ่มวันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป

0
14 มิ.ย. 63

ราชกิจจาฯ เผยข้อกำหนด “ยกเลิกเคอร์ฟิว” ทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่ 23.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ระบุถึงการยกเลิกเคอร์ฟิว ตอนนึงว่า


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "ราชกิจจาฯ เคอร์ฟิว"


- นายกฯ ไฟเขียว ยกเลิกเคอร์ฟิว คลายล็อกเฟส 4
- ศบค.เคาะลดเวลาเคอร์ฟิว เป็น 23.00-03.00 น. เพิ่มเวลาปิดห้างเป็น 3 ทุ่ม
- ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องเนรเทศคนไทย-ห้ามเข้า ราชอาณาจักร
- ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร" ล้มละลาย
- ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงใหม่ ถอดถอน "ศิลปินแห่งชาติ" ได้
“การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563”


s__3162152

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่