advertisement

กมธ. กฎหมายลูกมีมติ 32 ต่อ 14 ใช้ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คนละเบอร์

30 มี.ค. 65

30 มี.ค. 65 กรณี บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เมื่อเวลา 13.05 น. ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย คณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พรป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ....) พ.ศ…..

ทั้งนี้ ได้มีมติโหวตประเด็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งกมธ.เสียงส่วนใหญ่โหวตบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบคนละเบอร์ จำนวน 32 เสียง และเสียงที่โหวตให้มีการแก้ไขเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบเบอร์เดียวทั้งประเทศ จำนวน 14 เสียง งดออกเสียง 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัศวิน เปิดตัวลง เลือกตั้งผู้ว่ากทม. ชู 8 นโยบายหาเสียงคนกรุง
- ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คึกคัก "ชัชชาติ-สุชัชวีร์-วิโรจน์-อัศวิน" พร้อมมาก
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และ นายกเมืองพัทยา ภายใน 60 วัน

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม