ขึ้นฟรี! รถไฟฟ้าบีทีเอส “สถานีห้าแยกลาดพร้าว” เตรียมให้บริการ 9 ส.ค.นี้

ผู้ว่าฯ อัศวิน เผย เตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีห้าแยกลาดพร้าว 9 ส.ค.นี้ – ยังไม่เก็บค่าโดยสาร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า วันที่ 9 ส.ค.62 นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะเปิดให้บริการจำนวน 1 สถานี จากสถานีหมอชิต (N8) ไปยังสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) และยังไม่เก็บค่าโดยสาร เบื้องต้นทั้งระบบการเดินรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางลาด บันไดเลื่อน ลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ เหลืองานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเก็บรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับรูปแบบการเดินรถ 1 สถานี ในช่วงเวลาเร่งด่วน วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. และเวลา 17.00 -19.00 น. จะเดินรถต่อจากสถานีหมอชิต ไปสถานีห้าแยกลาดพร้าว แบบขบวนเว้นขบวน คือ ถ้าขบวนหนึ่งวิ่งไปสิ้นสุดที่ปลายทางหมอชิต […]

หัวหน้า คสช. งัด ม.44 เร่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีรายละเอียดดังนี้… โดยที่ปัจจุบันการจัดการบริการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – แบริ่งช่วงบางหว้า – สนามกีฬาแห่งชาติช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการและช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคตยังมีปัญหาในการบูรณาการ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการโครงการและการบริหารจัดการสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้า ที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพจําเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนผู้โดยสาร และมีการกําหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงอันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบคมนาคมขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๒๖๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช๒๕๕๗หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ๑ในคําสั่งนี้“โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว” หมายความว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – อ่อนนุชและช่วงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน“โครงการส่วนต่อขยายที่๑” หมายความว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงสถานีสะพานตากสิน – สถานีบางหว้าและช่วงสถานีอ่อนนุช – สถานีแบริ่ง“โครงการส่วนต่อขยายที่๒” หมายความว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการและช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต“สัญญาสัมปทาน” หมายความว่าสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกทม. ระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจํากัดและที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ๒ให้กรุงเทพมหานครดําเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้าจัดการเดินรถไฟฟ้าและบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายที่๒ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยคํานึงถึงการให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเร็วสะดวกและประหยัดค่าโดยสารรวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเดินรถเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ากับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและโครงการส่วนต่อขยายที่๑การจ้างตามวรรคหนึ่งไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ข้อ๓เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการส่วนต่อขยายที่๑และโครงการส่วนต่อขยายที่๒สามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through […]

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ‘แบริ่ง-สมุทรปราการ’ เปิดให้ทดลองใช้ฟรี 4 เดือน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย “แบริ่ง-สมุทรปราการ” ได้เปิดให้บริการในวันนี้เป็นวันแรก โดยทางบีทีเอสได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการภายในเวลา 12.00 น. โดยไม่เก็บอัตราค่าโดยสารจนถึงวันที่ 15 เม.ย.2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน ซึ่งจะมีการนำขบวนรถเก่าและขบวนใหม่ที่สั่งซื้อเพิ่มจำนวน 3 ขบวน มารองรับการเดินทางสำหรับประชาชน

ตรวจความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ก่อนเปิดใช้จริง 5 ธันวาฯ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ และคณะ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) ได้เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมการทดสอบเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริง ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสำโรงไปจนถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ ก่อนที่จะมีการเปิดเดินรถให้กับประชาชนในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นี้ นายมานิต กล่าวว่า รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงต่อขยาย แบริ่ง-สมุทรปราการ จะช่วยให้การเดินทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะสามารถช่วยบรรเทาสภาพการจราจรที่ติดขัดช่วยให้ผู้คนในเมือง ตลอดจนชาวสมุทรปราการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนี้มีสถานียกระดับ 9 สถานี ดังนี้ 1.สถานีสำโรง 2.สถานีปู่เจ้าสมิงพราย 3.สถานีช้างเอราวัณ 4.สถานีโรงเรียนนายเรือ 5.สถานีสมุทรปราการ 6.สถานีศรีนครินทร์ 7.สถานีแพรกษา 8.สถานีสายลวด 9.สถานีเคหะสมุทรปราการ

หนุ่มใหญ่ร้อง! ก่อสร้างรถไฟฟ้าชุ่ย เทน้ำปูนใส่รถ-ไร้คนรับผิดชอบ (คลิป)

จากกรณีผู้เสียหายรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดีย เป็นภาพรถยนต์ของตนเอง ในสภาพถูกน้ำปูนซีเมนต์ราดใส่จนเลอะเทอะ พร้อมระบุว่าได้ขับรถไปในย่านลาดพร้าว ผ่านพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและมีคนงานเทน้ำปูนซีเมนต์ลงมาโดนรถของตน จึงได้โพสต์เพืื่อเตือนภัยให้ผู้ใช้ท้องถนนให้ระมัดระวังเมื่อขับไปในบริเวณดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดีด้วย ผู้สื่อข่าวเข้าไปพูดคุยกับ ผศ.สุทิน โรจน์ประเสิร์ฐ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผู้เสียหาย โดยได้เล่าถึงเหตุการณ์และพาไปดูสภาพรถ พบว่า คราบบางส่วนที่อยู่ตามซอกเล็กๆ ของรถไม่สามารถล้างออกคราบปูนได้ ผศ.สุทิน เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะขับรถไปใกล้บริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมระบุว่าผู้รับเหมาควรมีการกั้นพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนชัดเจน หรือป้องกันในเรื่องของผลกระทบมากกว่านี้ โดยมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เรื่องยังไม่คืบหน้า จึงได้มีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อเตือนภัย

นักศึกษา ม.เกษตร โวย “อิตาเลียนไทย” ตัดต้นไม้เหี้ยน จี้ปลูกคืน (คลิป)

จากรณี เพจเฟซบุ๊ก “เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์” ได้โพสต์เรื่องราว การตัดต้นไม้ทิ้ง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังตัดว่า “หน้ามอเกษตร ตัดเพื่อตกแต่งจะไม่ว่า แต่นี่ตัดได้อุบาทว์มากครับ บางต้นนี่ เอาซะเหลือแต่ลำต้น #นี่คือ อบรมเจ้าหน้าที่ในการตัดต้นไม้แล้ว?? #ขอบคุณน้องมอเกษตรที่เเจ้งมา”  วันนี้ (4 มี.ค.61) ทีมข่าวอมรินทร์ทีวี ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุ พบว่าต้นไม้ถูกตัดใน 2 ช่วง คือ ช่วงหน้า ม.เกษตรฯ จำนวน 9 ต้น และช่วงหน้า ธ.ออมสิน สาขา ม.เกษตรฯ จำนวน 5 ต้น แต่ละต้นถูกตัดเพียงแค่ยอด เหลือแต่ตอไม้ รวมถึงมีสายสื่อสารพาดระโยงระยางตลอดแนว โดยจากการพูดคุยกับคนในพื้นที่ พบว่าทุกคนต่างไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย “น้องหมิว” นักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ปกติเดินผ่านบริเวณนี้จะรู้สึกร่มเย็น แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว อยากจะถามคนที่ตัดต้นไม้ว่า ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร ด้าน พนักงานออฟฟิศในย่านนี้ บอกกับทีมข่าวว่า ขณะมาทำงานในช่วงเช้าวันศุกร์ก็ต้องตกใจ ที่เห็นต้นไม้ถูกตัดเกือบทั้งแถบ และยังกลัวอันตรายจากสายระโยงระยาง […]

โปรดหลีกเลี่ยง! แจ้งเบี่ยงจราจรแยกรัชโยธิน-ปิดถนนรัชดาฯ สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน และรัชดาภิเษก บริเวณแยกรัชโยธิน ในวันที่ 27-28 มกราคมนี้ วันที่ 25 ม.ค.61 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกชิ้นส่วนทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณแยกรัชโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ชิดเกาะกลาง ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจร ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง และจะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกทุกช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาเข้าไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 35 และให้รถฝั่งขาออกไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 24 ในวันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – […]

นายกฯ เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สำโรง ปชช.ใช้ฟรีตลอดเม.ย.นี้

เมื่อเช้านี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ พร้อมตรวจเยี่ยมบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว สถานีสำโรงและชมนิทรรศการแสดงความเป็นมาของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รวมถึงผลดำเนินการและความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยหลังจากนี้ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการได้ฟรีระว่างสถานีแบริ่ง-สำโรง ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ และจะสามารถเปิดเดินรถเต็มระบบภายในปลายปี 2561 ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลสำโรงเหนือ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลบางปู ระยะทางรวม 13 กิโลเมตร มีจำนวน 9 สถานี ได้แก่ 1.สถานีสำโรง 2.สถานีปู่เจ้าสมิงพราย 3.สถานีพิพิธภัณฑ์เอราวัณ 4.สถานีโรงเรียนนายเรือ 5.สถานีสมุทรปราการ 6.สถานีศรีนครินทร์ 7.สถานีแพรกษา 8.สถานีสายลวด และ 9.สถานีเคหะ

keyboard_arrow_up