ความยั่งยืน

BJC ได้ ‘สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน’ กว่า 7,200 ล้านบาท จากUOB

12 ธ.ค. 66
BJC ได้ ‘สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน’ กว่า 7,200 ล้านบาท จากUOB

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC บริษัทชั้นนำในอาเซียนที่ประกอบธุรกิจ บรรจุภัณฑ์, เวชภัณฑ์, สินค้าอุปโภคบริโภค แลธุรกิจค้าปลีก ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี ในส่วนของสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability linked loan) และสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Sustainability-linked Derivatives) รวมวงเงินกว่า 7,200 ล้านบาท (200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บีเจซีมีเป้าหมาย “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” อาทิ เพิ่มมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) มีการวัดผลและมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Mitigation) และส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมอย่างยั่งยืนทุกมิติ เช่น การใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากการติดตั้ง Solar Roof และเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน” 

โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานมาใช้ เช่น การใช้ AI เพื่อควบคุมการใช้พลังงาน การใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งสินค้า 

รวมถึง การให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ เช่น ตะกร้าช้อปปิ้งในบิ๊กซี ซึ่งเป็นตะกร้าที่ลดการใช้พลาสติก เป็นต้น 

BJC มีเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในอีก 28 ปีข้างหน้า หรือ ภายในปีพ.ศ. 2593 

นอกจากนี้ บีเจซียังได้รับคะแนนดัชนีความยั่งยืนดาว์นโจนส์ (DJSI) สูงสุงของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples retailing เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เผยว่า “ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของทั้งทางบีเจซีและธนาคาร ที่จะยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม  ยูโอบีได้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบีเจซีผ่านข้อตกลงด้านสินเชื่อทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท”

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT