ความยั่งยืน

เติมน้ำมันเครื่องบิน 'แบบยั่งยืน' บางจาก จับมือ BAFS หนุนสายการบิน Net Zero

22 ต.ค. 65
เติมน้ำมันเครื่องบิน 'แบบยั่งยืน' บางจาก จับมือ BAFS  หนุนสายการบิน Net Zero

advertisement

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)กับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน : Sustainable Aviation Fuel (SAF) เพื่อร่วมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินทั้งสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

ซึ่งมีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และส่งเสริมให้ระบบขนส่งทางอากาศของประเทศไทยมีมาตรฐานสอดคล้องตามองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA)

โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปีพ.ศ. 2573 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน หรือ โรงกลั่นบางจาก ให้ความสำคัญในการลงทุนในธุรกิจสีเขียว

รวมถึงการลงทุนสร้างหน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนจากน้ำมันใช้แล้ว หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF)
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการบิน และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) ผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการบริหาร การรับ การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันอากาศแบบยั่งยืนของภูมิภาค ส่งผลดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG Economy Model อย่างครบวงจรต่อไป

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT