positioning

“สุริยะ”เช็คความพร้อม”สุวรรณภูมิ”รับตรุษจีน ไฟล์ทบินขาเข้าแตะ 1,040 เที่ยว/วัน ลั่นอัพเกรดบริการเลื่อนอันดันติด 1ใน 20 ของโลก

10 ก.พ. 67
“สุริยะ”เช็คความพร้อม”สุวรรณภูมิ”รับตรุษจีน ไฟล์ทบินขาเข้าแตะ 1,040 เที่ยว/วัน ลั่นอัพเกรดบริการเลื่อนอันดันติด 1ใน 20 ของโลก
“สุริยะ”ตรวจความพร้อม”สุวรรณภูมิ” รองรับการเดินทาง ช่วงเทศกาลตรุษจีน กำชับทุกหน่วยงานดูแลผู้โดยสารทุกมิติ ล่าสุดยอดเครื่องบินขาเข้า พุ่งแตะ 1,040 เที่ยว/วัน กำชับตม.เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เวรให้บริการช่วงนอกเวลา ย้ำบริการต้องสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย เผยก.ค.67 เปิดใช้รันเวย์3 รับเพิ่มเป็น 94 เที่ยวบิน/ชม. ลั่นปรับปรุงสุวรรณภูมิอัพเกรดติด 1ใน 20 ของโลก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (10 ก.พ. 67) ได้เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในการเตรียมพร้อมการให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน และการแก้ไขปัญหาความหนาแน่นในการรอคิวตรวจหนังสือเดินทางรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 ระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ ทอท. สนามบินสุวรรณภูมิ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติ โดยให้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริการในภาพรวมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ทั้งนี้จากที่ได้เริ่ม มาตรการ Visa Free ขณะนี้ได้มีเที่ยวบินขาเข้าสูงถึง 1,040 เที่ยวต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับสูง และมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตนยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุขัดข้อง และให้ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับและสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล
@ประสานตม.เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เวรให้บริการช่วงนอกเวลา

พร้อมกันนี้ยังได้ให้ทาง ตม.2 เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดตรวจคนเข้าเมืองทุกช่องบริการให้เพียงพอในการรองรับการใช้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยได้มีการเสริมเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติงานนอกเวลา และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตม. จากจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาช่วยปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงยังได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกหน่วยปฏิบัติงานมาเป็นเจ้าหน้าที่ ตม.2 กว่า 60 นาย นอกจากนี้ ตม.2 ได้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ใหม่แล้วจำนวน 200 อัตรา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการอบรมภาคทฤษฎีคาดว่าจะสามารถ เริ่มปฏิบัติงานได้จริงตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้ รวมทั้งยังมีแผนที่จะขอบรรจุอัตรากำลังเพิ่มอีก 400 อัตรา รวมเป็น 600 อัตราในอนาคต
@เช็คเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ จัดเจ้าหน้าที่ดูแล24 ชม.

รวมถึงให้ตรวจสอบความพร้อมของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หรือ Automatic channels โดยวางมาตรการในการป้องกันการขัดข้องของระบบ Biometric พร้อมให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบตลอด 24 ชม. รวมถึงได้มีการเปลี่ยนเครื่องลูกข่ายหน้าช่องตรวจทุกช่องทั้งขาเข้า ขาออก ทำให้ระบบการทำงานดีขึ้น และในระยะยาวทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะได้จัดหาระบบใหม่ทดแทนเป็นระบบเดียว คือ ระบบ TIS (Thailand Immigration System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจลงตราซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
@เปิดใช้รันเวย์3 ใน ก.ค.67 เพิ่มขีดรองรับเป็น 94 เที่ยวบิน/ชม.

นายสุริยะกล่าวว่า ไดเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานทางวิ่ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากเดิม 67 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของท่าอากาศยานหลักของไทยในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคหรือ Aviation Upgrade ของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค

“ในช่วง 20 ปีก่อน สนามบินสุวรรณภูมิ เคยติดอันดับ 7 ของโลก แต่ในปัจจุบันนี้ตกไปอยู่อันดับที่ 76 ของโลก สาเหตุจากการถดถอยของการให้บริการ ดังนั้นผมได้ให้นโยบายต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต้องเร่งปรับเปลี่ยนโดยเร็ว เพื่อให้สนามบินสุวรรณภูมิ เลื่อนอันดับขึ้นมาติด 1 ใน 20 ของโลกให้ได้“ นายสุริยะ กล่าว
สำหรับการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 (SAT- 1) ขณะนี้มีหลายสายการบินหลายได้ย้ายไปให้บริการที่อาคาร SAT- 1 เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันกว่า 86 เที่ยวบิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้คาดว่าภายในสิ้นดือนกุมภาพันธ์จะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 112 เที่ยวบิน และจะมีสายการบินมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 16 สายการบินจากเดิม 13 สายการบิน

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT