การเงิน

ออมสินช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 1%

21 ก.ย. 66
ออมสินช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 1%

ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ทั้งผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ ไรเดอร์ส่งคนส่งอาหาร พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้า Online ไม่มีบัญชีเงินเดือน รายได้แต่ละวันอาจไม่เท่ากัน กลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งเงินกู้ค่อนข้างยาก

วันนี้ กลุ่มอาชีพนี้จะได้รับการดูแล ภายหลังจากที่ รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินดูแลช่วยเหลือผู้ขับรถรับจ้าง กลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง รายได้ลดลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว

โดยธนาคารออมสินได้ออก สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรม พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ ซึ่งมี บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ให้ความช่วยเหลือในการค้ำประกัน ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้แทนลูกค้า 

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 

  • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน (Flat Rate)
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี หรือ 96 งวด
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ 

คุณสมบัติผู้กู้ 

 

  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ ไรเดอร์ส่งคนส่งอาหาร พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น

 

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี 
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

โครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่เข้าถึงเงินกู้ได้ยาก จะได้มีแหล่งเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องต่อลมหายใจให้กับธุรกิจ หรืออาชีพของผู้ประกอบการอิสระนี้ได้ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวต่อไปได้

advertisement

SPOTLIGHT