การเงิน

ทิสโก้ชี้แบงก์ไทยแข็งแกร่ง ราคาหุ้นไทยน่าสนใจ การบริโภค ท่องเที่ยวหนุน

20 มี.ค. 66
ทิสโก้ชี้แบงก์ไทยแข็งแกร่ง ราคาหุ้นไทยน่าสนใจ การบริโภค ท่องเที่ยวหนุน
ไฮไลท์ Highlight

 “ หุ้นไทยน่าจะปรับตัวขึ้นได้อีก โดยหลักๆ มาจาก การบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวโดยได้รับแรงหนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยว จากนโยบายเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 และการที่นักท่องเที่ยวจีนเปิดประเทศ รวมถึงการเลือกตั้งในประเทศที่คาดว่าจะประกาศยุบสภาในเดือนมีนาคมนี้ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ประเมินว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้”

ท่ามความปั่นป่วนตลาดการเงินโลก จากความกังวลของธนาคารสหรัฐฯ และยุโรปที่ถูกปิดตัวลง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมามากในช่วงเวลาไม่กี่วัน ปรับลงเกือบ 50 จุด จากแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติและเด้งกลับขึ้นมาตามสถานการณ์ การแก้ปัญหาของสหรัฐฯ และยุโรป 

บลจ.ทิสโก้มองปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศน่าจะไม่เกิดขึ้นกับธนาคารในประเทศไทย เพราะทุกธนาคารมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ และมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก เพราะเศรษฐกิจกำลังทยอยฟื้นตัว ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ระดับสูงกว่า 14%

ในแง่ดัชนีหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลง มองเป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุน เนื่องจากมองประเทศไทยยังมีปัจจัยบวก ทั้งราคาหุ้นที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยมีอัตราราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) อยู่ที่ประมาณ 14.65 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่อยู่ในระดับ 18.15 เท่า

รวมถึง การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่จะมาจากภาคการบริโภคในประเทศ การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และการเลือกตั้งมีความชัดเจน ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้หุ้นไทยปรับตัวเกิน 1,700 จุดได้  

“ หุ้นไทยน่าจะปรับตัวขึ้นได้อีก โดยหลักๆ มาจาก การบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวโดยได้รับแรงหนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยว จากนโยบายเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 และการที่นักท่องเที่ยวจีนเปิดประเทศ รวมถึงการเลือกตั้งในประเทศที่คาดว่าจะประกาศยุบสภาในเดือนมีนาคมนี้ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ประเมินว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้” นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) กล่าว  

บลจ.ทิสโก้ มองเห็นโอกาสราคาหุ้นไทยที่ปรับลดลง จึงเสนอขายกองทุนทริกเกอร์หุ้นไทย ด้วยการเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 (TEQT5M10) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วยภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบ ครบทุกด้านติดตามข่าวสารการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ ธุรกิจได้ที่นี่  

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT