การเงิน

ผ่อนรถ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ดียังไง ?

17 ต.ค. 65
ผ่อนรถ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ดียังไง ?

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว!ให้สัญญาเช่าซื้อรถใหม่ต้องคิด "ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก" แถมมีการคุมเพดานดอกเบี้ยรถอีกด้วย มันจะมีประโยชน์อย่างไร วันนี้ SPOTLIGHT สรุปให้ฟัง

ตั้งแต่วันที่ 11มกราคม  2565 เป็นต้นไปการซื้อรถแบบผ่อนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถมอเตอไซต์ จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” ภาษาอังกฤษเรียกว่า  Effective Rate ความหมายคือ ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณมาจากเงินต้น เมื่อเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วย  

ซึ่งเป็นวิธีการคิดดอกเบี้ยต่างจากปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมา ที่การผ่อนรถจะเป็นแบบ เงินต้นคงที่ หรือ Flat Rate ดอกเบี้ยค่าผ่อนทุกงวดคำนวณมาแล้วแบบเท่ากันทุกงวด เราลองมาทำความเข้าใจค่ะว่า แบบปัจจุบันเป็นอย่างไร และ แบบใหม่มันคำนวณอย่างไร

ตัวอย่าง
สดใส ซื้อรถมอเตอร์ไซต์ ราคา 100,000 บาท ธนาคารหรือลีซวิ่งคิดดอกเบี้ย 3%ต่อปี  สดใสจะผ่อนรถ 2   ปี หรือ 24 เดือน สรุปถ้าคิดแบบนี้ สดใสต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ และสรุปสดใส จ่ายดอกเบี้ยไปเท่าไหร่?

ผ่อนรถด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ Flat Rate 
จะคำนวณดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องชำระจากเงินต้นทั้งก้อนที่คงที่ตลอดอายุของสัญญานั้น แม้ว่าลูกค้าจะได้ทยอยผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนไปเรื่อย ๆ แล้วก็ตาม โดยมีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

ผ่อนรถแบบ Flat Rate

ที่นี้ลองมาคำนวณแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกกันบ้างค่ะ  เค้าจะคิดจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด​​​​​ ซึ่งถ้าอยากรู้ว่าดอกเบี้ยที่ไหนถูกหรือแพง ลองแปลง Flat Rate เป็น Effective Rate ช่วยได้ โดยในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ต่างประเภทกัน เราไม่สามารถนำตัวเลขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) มาเปรียบเทียบโดยตรงกับตัวเลขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ได้ เพราะวิธีการคิดดอกเบี้ยแตกต่างกัน

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก


ดังนั้น หากจะแปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่เป็นแบบลดต้นลดดอกแบบคร่าว ๆ  ก็สามารถทำได้โดยใช้ 1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ โดยจากตัวอย่างที่เรายกมาว่า สดใส จะซื้อรถมอเตอร์ไซต์ 100,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ คือ 3% /ปี แต่เมื่อมาแปลงเป็น ลดต้นลดดอกจะได้ 5.66 %  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หลักการของการลดต้นลดดอก จำคิดดอกเบี้ยจากจำนวนต้น ยิ่งต้นลดลง ดอกก็ลดลง ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ก็เมื่อมีการโปะ  การจ่ายค่าผ่อนเพิ่ม ดอกเบี้ยก็จะถูกลง และ ร่นระยะเวลาให้ผ่อนหนี้หมดเร็วขึ้น 

ลดต้นลดดอก

688718

 

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

แต่จากตารางดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เทียบกับดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 5.6% ทำให้ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแบบจ่ายรวมสูงกว่าแบบดอกเบี้ยคงที่เล็กยน้อย แต่หากผู้ผ่อนได้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 3% อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนรวมของรถคันนี้ต่ำกว่า 6,000 บาทแน่นอน  

นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวดี อีกหนึ่งส่วนสำคัญคือ  การให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี มีเพดานดังต่อไปนี้ค่ะ

 • กรณีรถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกิน 10% ต่อปี
 • กรณีรถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี   
 • กรณีรถจักรยานยนต์ ต้องไม่เกิน 23% ต่อปี   (จากเดิม 32-33%)

  2_1
  ส่วนลูกค้าหรือผู้ที่เช่าซื้อ "ปิดบัญชีก่อน ต้องให้ส่วนลด" กับผู้เช่าซื้อด้วยก็ต้องมีการให้ส่วนลดด้วยดังนี้  

  ก. กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

  ข. กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

  ค. กรณีชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

 3_0

สรุปว่า  กฏหมายที่ออกมาใหม่นี้หากผู้บริโภควางแผนในการบริหารการเงินดีๆในการผ่อนก็น่าจะได้ประโยชน์จากการคิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก รวมไปถึงการให้ส่วนลดหากมีการปิดบัญชีก่อน กำหนด

ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังจะซื้อรถ นี่อาจจะรอปีหน้าเลย เพราะผู้ที่ผ่อนรถอยู่อยากจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบดอกเบี้ยลดต้นลดดอกแบบใหม่ก็คงจะต้องไปเจรจากับผู้ปล่อยสินเชื่อว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ ซึ่งอาจจะยากเหมือนกันค่ะ  

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT