สินทรัพย์ดิจิทัล

รู้จัก "สมาคมเมตาเวิร์สไทย" กับเป้าหมายพาวงการสู่ 1,000 ล้าน ใน 4 ปี

21 ส.ค. 65
รู้จัก "สมาคมเมตาเวิร์สไทย" กับเป้าหมายพาวงการสู่ 1,000 ล้าน ใน 4 ปี
ไฮไลท์ Highlight
    “อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างมาตราฐานเทคโนโลยีให้ไปในทิศทางเดียวกันหากในอนาคตประเทศไทยจะมีแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สจำนวนมากก็น่าจะต้องสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ซึ่งแนวทางนี้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ เราอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน" ดร. นที กล่าวทิ้งท้าย

เมตาเวิร์สไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! สมาคมเมตาเวิร์สไทยเผยอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สและธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน 4 ปีข้างหน้า ผลักดันมูลค่าแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ อาสาเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการไทยสร้างมาตราฐานเทคโนโลยีเดียวกันและเชื่อมโยงเมตาเวิร์สในระดับโลก

 

 

รู้จัก “สมาคมเมตาเวิร์สไทย”

 

สมาคมเมตาเวิร์สไทย

 

ดร.นที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย  กล่าวว่าสมาคมฯ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สในประเทศไทย” ให้มีมาตราฐานเดียวกันซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สในต่างประเทศ ที่มีการจับมือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน

 

    นอกจากนี้ การจัดตั้งสมาคมเมตาเวิร์สไทย ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่จะนำเรื่องของเมตาเวิร์สมาใช้แอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ลงทุน โดยสมาคมฯ จะทำการตรวจสอบและเข้มงวดกับสมาชิกในการนำชื่อของสมาคมฯ ไปอ้างต่อเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 

    และที่สำคัญฯคือสมาคมฯ จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสหากรรมเมตาเวิร์สไทย มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิด Synergy เพื่อที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยออกไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเมตาเวิร์สในต่างประเทศ

 

 

ผนึกกำลังสมาชิกกว่า 100 ราย ปลายปีนี้

 

Metaverse

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็นผู้สร้างเมตาเวิร์สจำนวน 14 ราย ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้มีรวมกันกว่าหนึ่งร้อยรายขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิต 3D กลุ่ม Sound Engineer กลุ่มโปรแกรมเมอร์ กลุ่มผู้ผลิตเกมส์ กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกลุ่ม NFT Artist ฯลฯ ซึ่งสมาคมจะเปิดรับให้ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของไทยต่อไปโดยคาดว่าปีนี้จะมีสมาชิกสามัญและวิสามัญกว่า 100 ราย

 

    สมาคมเมตาเวิร์สไทย ยังได้ วิชัย ทองแตง มาเป็นที่ปรึกษากิติมาศักดิ์ของสมาคมรวมถึงผู้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ อย่างเช่น ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด, โดม เจริญยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด เป็นต้น

 

  

เมตาเวิร์สไทย กับโอกาสขยายไปสู่ ‘1,000 ล้านดอลลาร์’ ในอีก 4  ปี

 

Metaverse Thai

 

ดร.นที ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมูลค่าทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สทั่วโลกจากตัวเลขคาดการณ์ของ NASDAQ มีโอกาสแตะระดับ 3 ล้านล้านดอลลาร์ (107 ล้านล้านบาท) ขณะที่ดูไบตั้งเป้าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากเมตาเวิร์สให้ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ (1.43 แสนล้านบาท) 

 

ส่วนประเทศไทยคาดว่าถึงเวลานี้มูลค่าธุรกิจได้แตะระดับ 100 ล้านบาท (3.57 พันล้านบาท) แล้วและคาดว่าภายใน 4 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ (3.57 หมื่นล้านบาท) ได้ในที่สุด และยังเป็นส่วนหนึ่งของการหนุนให้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยเติบโตจากการที่มีผู้มีส่วนร่วมในอีโคซิสเต็มที่หลากหลาย

 

    “อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างมาตราฐานเทคโนโลยีให้ไปในทิศทางเดียวกันหากในอนาคตประเทศไทยจะมีแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สจำนวนมากก็น่าจะต้องสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ซึ่งแนวทางนี้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ เราอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน" ดร. นที กล่าวทิ้งท้าย

advertisement

SPOTLIGHT