การเงิน

แบงก์ชาติเปิดสถิติ “แบงก์ล่ม ปี 2565” ทหารไทยธนชาตครองแชม์ ล่มอันดับ 1

2 ก.พ. 66
แบงก์ชาติเปิดสถิติ “แบงก์ล่ม ปี 2565” ทหารไทยธนชาตครองแชม์ ล่มอันดับ 1

advertisement

ธปท.ได้เผยแพร่สถิติระบบเทคโนโลยีข้ดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญของธนาคารพาณิชย์ ปี 2565 ใน 4 ช่องทาง ทั้งโมบายแบงก์กิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เอทีเอ็ม/เครื่องรับฝากเงิน (ซีทีเอ็ม) และสาขา รวมขัดข้องทั้งหมด 91 ครั้ง รวมระยะเวลาล่มทั้งหมด 201 ชั่วโมง 

โดยธนาคารทหารไทยธนชาต ครองแชมป์ ระบบล่มสูงสุด อันดับ 1 ทั้งหมด 30 ครั้ง รวมระยะเวลา 96 ชั่วโมง เป็นการล่มในระบบโมบายแบงก์กิ้งมากที่สุด ทั้งหมด 22 ครั้ง ระยะเวลารวม 87 ชม. รองลงมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ อันดับ 2 ระบบล่ม ทั้งหมด 18 ครั้ง ระยะเวลารวม 16 ชั่วโมง เป็นการล่มในระบบโมบายแบงก์กิ้งทั้งหมด อันดับ 3 คือ ธนาคารกรุงไทย ระบบล่ม ทั้งหมด 13 ครั้ง ระยะเวลารวม 19 ชั่วโมง 

อันดับ 4 คือ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ระบบล่มทั้งหมด 8 ครั้ง ระยะเวลารวม 13 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นล่มในระบบโมบายแบงก์กิ้งเช่นเดียวกัน อันดับ 5 คือ ธนาคารกรุงเทพ ระบบล่มทั้งหมด 5 ครั้ง ระยะเวลารวม 23 ชั่วโมง เป็นล่มในระบบโมบายแบงก์กิ้งเหมือนกัน อันดับ 6 คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบบล่มทั้งหมด 5 ครั้ง ระยะเวลารวม 11 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นระบบโมบายแบงก์กิ่งที่ล่มเช่นเดียวกัน

แบงก์ล่ม2565

อันดับ 7 คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ระบบล่มทั้งหมด 4 ครั้ง ระยะเวลารวม 10 ชั่วโมง ก็เป็นระบบโมบายแบงก์กิ่งที่ล่ม อันดับ 8 คือ ธนาคารซิตี้แบงก์  ระบบล่มทั้งหมด 3 ครั้ง ระยะเวลารวม 5 ชั่วโมง อันดับ 9 คือ ธนาคารทิสโก้  ระบบล่มทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลารวมน้อยกว่า 2 ชั่วโมง และอันดับ 10 คือ ธนาคารกสิกรไทย ระบบล่มทั้งหมด 1 ครั้ง ระยะเวลารวมน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ส่วนธนาคารที่ตลอดปี 2565 ระบบไม่ล่มเลย ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารอาร์ เอช บี ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) และธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์

 

อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT