การเงิน

OR แจ้งตลท.ยังไม่ซื้อหุ้น ZEN 25% แต่ยังคงแสวงหาธุรกิจอื่นต่อเนื่อง

20 ม.ค. 66
OR แจ้งตลท.ยังไม่ซื้อหุ้น ZEN 25% แต่ยังคงแสวงหาธุรกิจอื่นต่อเนื่อง

advertisement

โดยล่าสุดบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ชี้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า OR เตรียมเข้าซื้อหุ้น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN 25% โดยรายละเอียดหนังสือ ชี้แจงระบุว่า  OR ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในการดำเนินการซื้อหุ้น ZEN ตามที่เป็นข่าว โดยOR มีการพิจารณา แสวงหา และเจรจาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ

 

914146

 

โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการเปิดตัว CEO คนใหม่“นายดิษทัต ปันยารชุน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เปิดเผย แผนธุรกิจ 5 ปี ว่า ตั้งแต่ปี2566 -2570  OR จะเดินหน้าลงทุน ภายใต้งบลงทุนกว่า  101,486.8 ล้านบาทOR ซึ่งจะเน้นไปที่ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ Mobility, Lifestyles, Global และ OR Innovation ซึ่งในปี2566 จะให้น้ำหนักการลงทุนไปที่ Lifestyles ถึง45% ตามด้วย Mobility ประมาณ 22 % OR Innovation ประมาณ 17% และ Global ประมาณ 16%

โดย4 กลุ่มธุรกิจ ที่จะลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ประเภทธุรกิจ Lifestyles รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน 14,192.9 ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 6,172 ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 4,270.2 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 4,613.7 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 5,062.9 ล้านบาท

รวม 33,861.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33.3 %

2.ประเภทธุรกิจ Mobility รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน  6,799.1 ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 7,356 ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 6,101.1 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 6,133.9 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 4,965 ล้านบาท

รวม  31,355.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น  30.9%

 

3.ประเภทธุรกิจ OR Innovation รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน  5,251.2 ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 4,108.5 ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 3,500 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 3,500 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 3,500 ล้านบาท

รวม 19,859.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น  19.6 %

 

4.ประเภทธุรกิจ Global รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน  4,953.5  ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 3,348.6  ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 2,205.2 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 2,724.8 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 3,178.2 ล้านบาท

รวม 16,410.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.2 %

 

สำหรับ 5 ปีจากนี้ไป OR ตั้งเป้ารายได้หลัก ตามสัดส่วนดังนี้ธุรกิจในกลุ่ม Mobility ประมาณ 70% , Lifestyles 20 %  , Global 7% และ OR Innovation 3% 

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT