ข่าวเศรษฐกิจ

ยอดใช้น้ำมันเครื่องบินพุ่ง 2 เดือนแรก โตกว่า 100% นทท.วต่างชาติหนุน

31 มี.ค. 66
ยอดใช้น้ำมันเครื่องบินพุ่ง 2 เดือนแรก โตกว่า 100% นทท.วต่างชาติหนุน

การท่องเที่ยวไทยปีนี้ จะเป็นพระเอกของการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปีนี้ หลังตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 5 ที่จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น มีการเดินทางกันมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

สิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่า การท่องเที่ยว เป็นตัวเอกจริงๆ ปัจจัยหนึ่ง คือ  ตัวเลขการใช้น้ำมันเครื่องบินในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ 

พบว่า โดยการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้น 104.3%  โดยในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 14.05 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 104.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น 

เมื่อจำนวนักท่องเที่ยวมากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ สะท้อนมายังภาพรวมการใช้น้ำมันในประเทศ ช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ โดยนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 161.78 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยรวมถึงคนไทยมีการเดินทางในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.25 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 3.7% การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17.84 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากส่วนต่างราคาเพียงเล็กน้อยของค่าเชื้อเพลิงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสิ้นเปลืองอาจส่งผลทำให้ปริมาณการใช้ แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มสูงขึ้น  ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.94 ล้านลิตร/วัน 5.72 ล้านลิตร/วัน 0.27 ล้านลิตร/วัน และ 0.47 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ 

ขณะที่การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 77.41 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 35 บาท/ลิตร มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 การปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 2 ครั้ง ครั้งละ 0.50 บาท/ลิตร ในเดือนกุมภาพันธ์ และการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีความผันผวนสูง 

สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66.48 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.66 ล้านลิตร/วัน ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 1.11 ล้านลิตร/วัน และ 0.16 ล้านลิตร/วัน 

สำหรับการใช้ LPG เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 17.13 ล้านกก./วัน ลดลงเล็กน้อย  0.6%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการลดลงของภาคปิโตรเคมีลดลงมาอยู่ที่ 6.63 ล้านกก./วัน ลดลง 11.0%  ขณะที่การใช้ในภาคขนส่ง อยู่ที่ 2.32 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 20.3% ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 6.11 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 5.0% และภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 2.08 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้น 1.9% 

การใช้ NGV เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4 เป็นผลมาจากการเดินทางของประชาชนเพิ่มมากขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่

การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,125,471 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น โดยการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 1,029,451 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 8.3% มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 93,240 ล้านบาท/เดือน  

สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 96,020 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น  20.9%  คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 8,273 ล้านบาท/เดือน 

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกอยู่ที่ 135,679 บาร์เรล/วัน ลดลง 11.9% คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,788 ล้านบาท/เดือน 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT