ข่าวเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางคืออะไร? มีหน้าที่อะไร? ที่ไหนคือแบงก์กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก

23 มี.ค. 66
ธนาคารกลางคืออะไร? มีหน้าที่อะไร? ที่ไหนคือแบงก์กลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในช่วงนี้ ข่าวหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเคยได้เห็นหรือได้ยินกันบ้างก็คือข่าววิกฤตภาคการธนาคาร ที่เริ่มต้นจากการล้มละลายของ Silicon Valley Bank มาจนถึงปัญหาการเงินของธนาคาร ‘เครดิตสวิส’ ที่ถึงแม้จะมีธนาคารคู่แข่งใหญ่เข้าไปอุ้มไม่ให้ล้มละลายแล้วก็ยังสร้างปัญหาไม่หยุดด้วยปัญหาตราสาร AT1 

และในทุกข่าว ตัวละครหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากในทุกข่าวการธนาคารในตอนนี้ก็คือ ‘ธนาคารกลาง’ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด (Federal Reserve) และธนาคารแห่งชาติสวิส (Swiss National Bank) ที่มีบทบาททั้งในฐานะตัวการที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาการธนาคารขึ้น และผู้ช่วยเหลือที่เป็นที่ปรึกษา และให้เงินสนับสนุนกับธนาคารพาณิชย์ที่กำลังมีปัญหา

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ธนาคารกลางจะเป็นองค์กรที่ทุกคนน่าจะต้องได้ยินชื่อกันอยู่แล้ว หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าธนาคารกลางคืออะไร มีจุดกำเนิดมาจากไหน และมีอำนาจหน้าที่ทำอะไรกันแน่ วันนี้ทีมข่าว Spotlight สรุปมาให้อ่านกัน

 

จุดกำเนิดธนาคารกลาง - องค์กรที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินให้กับชาติ

ธนาคารกลางมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 300 กว่าปีก่อน โดยธนาคารแห่งแรกที่เรียกได้ว่าเป็นธนาคารกลาง ก็คือธนาคารกลางของประเทศสวีเดน หรือที่เรียกว่า Sveriges Riksbank ที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1668 เพื่อรับซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือเรียกง่ายๆ ก็คือให้เงินกู้กับรัฐบาล และทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาการซื้อขายระหว่างสวีเดนและประเทศอื่นๆ

หลังจากระบบการค้าและการเงินมีพัฒนาการจนซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆ ต่างก็ทยอยตั้งธนาคารกลางของตัวเองขึ้นเพื่อดูแลระบบการเงินในประเทศไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกลางอังกฤษ (ฺBank of England) ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 1694 เพื่อให้เงินกู้กับรัฐบาลผ่านการซื้อพันธบัตร และธนาคารกลางฝรั่งเศส (Banque de France) ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 1800 เพื่อดูแลสมดุลค่าเงิน และดูแลปัญหาเงินเฟ้อในช่วงที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศส

เพราะฉะนั้น กล่าวโดยสรุปแล้วองค์กรที่เรียกว่า ‘ธนาคารกลาง’ หรือ ‘แบงก์ชาติ’ นี้ก็ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเสถียรภาพทางการเงิน หรือช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินในระดับมหภาค หรือในระดับชาติเป็นหลัก และจะไม่ลงมาเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ถึงแม้นโยบายและการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางจะส่งผลต่อคนทั้งประเทศนั้นๆ โดยตรง รวมไปถึงประชาชนในประเทศอื่นๆ ในทางอ้อมก็ตาม

 

อำนาจหน้าที่ของธนาคารกลางในปัจจุบัน

ธนาคารกลางของทุกประเทศในปัจจุบันมีหน้าที่คล้ายกันคือทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักที่คอยดูแลเสถียรภาพทางการเงินของแต่ละประเทศ โดยการออกนโยบายการเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ดูแลอุตสาหกรรมการธนาคารในประเทศ ออกกฎควบคุมสถาบันการเงินในประเทศ และให้เงินช่วยเหลือในกรณีที่ธนาคารภายในประเทศเกิดปัญหา 

เพราะฉะนั้น ธนาคารกลางจะทำงานกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงินเป็นหลัก และจะไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปมาทำธุรกรรมการเงินด้วย เช่น การรับฝากเงิน ถอนเงิน หรือปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อยอย่างที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปทำ โดยในปัจจุบัน ธนาคารกลางมีอำนาจหน้าที่หลักๆ ใน 5 ด้านด้วยกันคือ

  1. กำหนดนโยบายการเงินของประเทศ เช่น การกำหนด ‘อัตราดอกเบี้ยนโยบาย’ ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของประเทศ โดยธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย เช่นในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด หรือปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อย่างที่ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศทำอยู่ตอนนี้

  2. ดูแลเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ควบคุมให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีไม่มากหรือน้อยเกินไป ด้วยการอัดฉีดเงินหรือดึงเงินออกจากระบบ ดูแลการออกธนบัตร และเหรียญ รวมไปถึงดูแลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเป็นไปอย่างเหมาะสม

  3. ดูแลระบบการเงินภายในประเทศ และกำกับและดูแลอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อคุ้มครองประชาชนจากสถาบันการเงิน เช่นการออกกฎต่างๆ เพื่อควบคุมสถาบันการเงินภายในประเทศ กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ฝากเงินสดสำรองสำหรับการชำระหนี้เพื่อรับประกันความคุ้มครองในกรณีเกิดปัญหาทางการเงิน  ควบคุมการให้กู้ และการปล่อยสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และคอยดูแลให้ระบบการชำระเงินในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ให้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือแก้ธนาคารพาณิชย์ในกรณีที่เกิดปัญหาสภาพคล่อง รวมถึงดูแลลูกค้าของแบงก์นั้นๆ ในกรณีที่เกิดการล้มละลายขึ้น

  5. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยอาจจัดทำการวิจัย หรือรายงานเกี่ยวกับการเงินที่มีประโยชน์กับทั้งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ

 

5 อันดับธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในปัจจุบัน เกือบทุกประเทศในโลกมีธนาคารกลางเป็นของตัวเอง โดยธนาคารกลางที่ใหม่ที่สุดก็คือ ธนาคารกลางของประเทศ ติมอร์ เลสเต ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในปี 2011

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีอำนาจหน้าที่คล้ายกัน ขนาดของธนาคารกลางแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างล้อกันไปกับขนาดเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยจากข้อมูลของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ หรือ SWFI หากนับจากทรัพย์สินในการดูแล ซึ่งสำหรับธนาคารกลางส่วนใหญ่หมายถึงเงินสำรองระหว่างประเทศ และเงินฝากสำรองจากธนาคารอื่นๆ ในประเทศ ธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก 5 อันดับ คือ 

  1. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Banks) หรือ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มธนาคารกลางสหรัฐทั้งหมด 12 แห่งในประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี 1913 มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 8.82 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 302 ล้านล้านบาท
  2. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) ก่อตั้งเมื่อปี 1882 มีทรัพย์สินรวม 5.88 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 201 ล้านล้านบาท
  3. ธนาคารประชาชนจีน (People's Bank of China) ก่อตั้งเมื่อปี 1948 มีทรัพย์สินรวม 5.14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 176 ล้านล้านบาท
  4. ธนาคารสหพันธ์เยอรมนี (Deutsche Bundesbank) ก่อตั้งเมื่อปี 1957 มีทรัพย์สินรวม 2.68 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 92 ล้านล้านบาท
  5. ธนาคารกลางฝรั่งเศส (Banque de France) ก่อตั้งเมื่อปี 1800 มีทรัพย์สินรวม 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 79 ล้านล้านบาท

โดยในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) อยู่ในอันดับที่ 28 ด้วยทรัพย์สินทั้งหมด 8.7 ล้านล้านบาท 

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือที่บางคนเรียกกันว่าแบงก์ชาติถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 1942 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีอำนาจหน้าที่หลัก คือ กำหนดและดำเนินนโยบายการเงิน, ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร, เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล, เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน, จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงิน, กำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน, บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  รวมทั้งบริหารจัดการสินทรัพย์ในทุนสำรองเงินตรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

 artboard1_4

 

ที่มา: SWFI, EU, BOT
advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT