ข่าวเศรษฐกิจ

ลดราคาดีเซล 50 สต.เหลือ 34.50 บาท/ลิตร มีผล 15 ก.พ.66 ในรอบ 7 เดือน

2 ก.พ. 66
ลดราคาดีเซล 50 สต.เหลือ 34.50 บาท/ลิตร  มีผล 15 ก.พ.66 ในรอบ 7 เดือน

ผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันดีเซล มีเฮ!! เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์/ลิตร เหลือ 34.50 ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป หลังจากมีปัจจัยบวกจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง และกระทรวงการคลัง ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตรต่อเนื่องไปอีก 4 เดือน

“ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์/ลิตร ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนหลังจากที่ขยับราคาน้ำมันดีเซล มาอยู่ที่ 35 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา” นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าว 

โดยการปรับลดราคาขายปลีกดังกล่าว มาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ปัจจัยด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลง ซึ่งมีสัญญาณการลดลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2565 ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ตลาดโลกอยู่ที่ 135.53 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และในเดือนมกราคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซลลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 116.12 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 

อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติปรับอัตราภาษีลดลงประมาณ 5 บาท/ลิตร ต่อไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึง 20 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าหากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มลดลงอีก และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต่อไป ปัจจุบันประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29 มกราคม 2566 ติดลบอยู่ที่ 113,436 ล้านบาท

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT