ข่าวเศรษฐกิจ

กล้วยหอมทองพบพระ สินค้า GI จังหวัดตาก ทำรายได้ 440 ล้านบาท/ปี

1 ก.พ. 66
กล้วยหอมทองพบพระ สินค้า GI จังหวัดตาก ทำรายได้ 440 ล้านบาท/ปี

advertisement

สินค้า GI หรือ สินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พูดง่ายๆว่าเป็นของดีประจำท้องถิ่นที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องการคุ้มครองสินค้าชุมชน และ ส่งเสริมความเป็นอัตลักษ์และเอกลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 77 จังหวัด 171 สินค้า   โดยล่าสุดมีการขึ้นทะเบียน “กล้วยหอมทองพบพระ” ของดีจังหวัดตาก

“กล้วยหอมทองพบพระ”  เป็นสินค้า GI รายการที่ 3 ของจังหวัดตาก โดยเป็นกล้วยพันธุ์กล้วยหอมทองที่ปลูกในพื้นที่อำเภอพบพระ ด้วยสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกสม่ำเสมอ ทำให้กล้วยหอมทองพบพระมีรสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ เนื้อสัมผัสแน่น เหนียวหนึบ ผลโค้งคล้ายรูปตัวแอล ปลายผลมีจุกคล้ายดินสอ เปลือกบางและผลสุก    สีเหลืองทองสม่ำเสมอกัน

กล้วยหอมทองพบพระ 1 เครือ มีน้ำหนักถึง 14 กิโลกรัม ปัจจุบันกล้วยหอมทองพบพระเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป อาทิ  ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และ วิลล่า มาร์เก็ต และยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ มีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าส่งออก.ถึง 27 ล้านบาท/ปี และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนรวมกว่า 440 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (APEC 2022) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา กรมฯได้ผลักดันกล้วยหอมทองพบพระ ให้เป็นหนึ่งในสินค้า GI ที่ร่วมแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโอกาสพิเศษนี้ด้วย

กล้วยหอมทองพบพระ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น ผ่านนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย โดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นชุมชน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าในแต่ละท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง”

นายสินิตย์ ทิ้งท้ายว่า “สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368”

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT