ข่าวเศรษฐกิจ

อนุมัติขึ้นราคาปุ๋ยแล้ว! เหตุต้นทุนนำเข้าพุ่งตามตลาดโลก

25 มิ.ย. 65
อนุมัติขึ้นราคาปุ๋ยแล้ว! เหตุต้นทุนนำเข้าพุ่งตามตลาดโลก
ไฮไลท์ Highlight
อีกทั้งมีประเด็นจากผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ซึ่งปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 100% ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยจึงจำเป็นต้องมีการปรับราคา

นายจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตรตามที่ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเสนอมา โดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาตุ้นในตลาดโลก โดยมาจากผลกระทบหลายปัจจัย โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลต่อทั้งต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง

 

อีกทั้งมีประเด็นจากผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ซึ่งปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 100% ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยจึงจำเป็นต้องมีการปรับราคา

 

อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะติดตามและกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดให้มีปริมาณเพียงพอและมีผลกระทบกับราคาจำหน่ายปลีกน้อยที่สุด


ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชี สินค้าจำเป็น 18 รายการนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคา โดยกรมฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาออกไปก่อน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

1.มาเช็คราคาสินค้า 6 เดือนแรกปี 2565 ของแพงขึ้นแค่ไหน?

 

2.ตกลงทำได้มั้ย? ใช้กำไรโรงกลั่นลดราคาน้ำมันทำไม่ง่าย

 

 

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT