ข่าวเศรษฐกิจ

ซอสปรุงรส-ผงซักฟอกขึ้นราคา เพิ่มอีก10% อั้นไม่ไหว ต้นทุนพุ่ง เริ่มมีผล 1 เม.ย.นี้

1 เม.ย. 65
ซอสปรุงรส-ผงซักฟอกขึ้นราคา  เพิ่มอีก10% อั้นไม่ไหว ต้นทุนพุ่ง เริ่มมีผล 1 เม.ย.นี้
 
นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภค ยังแจ้งปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง ทั้งปรับขึ้นราคาขายส่งของผู้ผลิตกับร้านยี่ปั๊วซาปั๊ว ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายปลีก
 
 
ล่าสุดได้รับแจ้งจากผู้ผลิตในกลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรส และกลุ่มสินค้าชำระล้าง แจ้งจะปรับราคาขายปลีกตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ได้แก่ ซอสปรุงรส รวมถึงซีอิ๊วขาวยี่ห้อหนึ่ง โดยเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในตลาด ได้ขอปรับขึ้นราคาขายประมาณ 10% ต่อขวด ขนาดบรรจุ 75 มล. และผงซักฟอกบางยี่ห้อ ได้ขอปรับขึ้นราคาขายประมาณ 10% ต่อถุง ขนาด 1,000 กรัม
 

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านต้นทุนการผลิตทั้งในด้านของวัตถุดิบและราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามต้นทุนของราคาน้ำมัน

 

663995

 

 

 

กรมการค้าภายในขอความร่วมมือสต็อกกลุ่มสินค้าจำเป็น 18 กลุ่ม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แผนดูแลราคาสินค้าก่อนเข้าเทศกาลสงกรานต์ โดยช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะนัดประชุมร่วมกับค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าจำเป็น 18 กลุ่มสินค้า เพื่อขอความร่วมมือจัดเตรียมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

และขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน จากนั้นก็จะหารือกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เพื่อหาข้อสรุปในการดูแลสินค้า ซึ่งมีหลายแนวทางเพื่อสร้างสมดุลทั้งผู้ผลิต จำหน่าย และเกษตรกร อาทิ การหาแหล่งวัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการขอให้ไทยนำเข้า หรือหาวัตถุดิบทดแทนลดปัญหานำเข้าไม่เพียงพอ

 

ทั้งนี้จะใช้หลักการในการพิจารณาคล้ายกับปุ๋ย คือพิจารณาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การจัดการแหล่งทดแทน พิจารณาเป็นรายบริษัทและประเภทของสูตร เพราะแต่ละรายจะมีต้นทุนและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งแม้ต้นทุนปุ๋ยจะมีต้นทุนสูง 100-200% แต่การอนุญาตก็ไม่ได้เท่านั้น และแต่ละรายที่ปรับขึ้นก็ไม่เท่ากัน ส่วนราคาสินค้าทั่วไปส่วนใหญ่พบว่ายังปกติ และบางชนิดเริ่มมีราคาลดลง เช่น น้ำมันปาล์มเริ่มมีผลผลิตใหม่ออกสู่ตลาด


ขณะที่ ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า แม้สถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีผู้ผลิตสินค้ายื่นขอปรับราคา แต่จากการติดตามสถานการณ์และทิศทางต้นทุน จึงยังไม่อนุมัติการปรับราคาและขอความร่วมมือตรึงราคาไว้ก่อน โดยเฉพาะ 18 กลุ่มสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ยกเว้นปุ๋ยซึ่งจากการประชุมร่วมกับทุกฝ่าย พบว่าต้นทุนสูงขึ้นมากจริง

 

แต่การพิจารณาคงให้ปรับราคาตามต้นทุนที่สูงจริง เพราะปุ๋ยแพงก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้าอื่น โดยล่าสุดผู้ประกอบการยื่นขอปรับราคากับกรมแล้ว 2 บริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาให้ปรับขึ้นที่สอดคล้องกับต้นทุน

 

 
 
 
 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT