ข่าวเศรษฐกิจ

จีน - รัสเซีย ครองแชมป์ ถือครองคอนโดฯ ไทย ปี 2564

30 มี.ค. 65
จีน - รัสเซีย ครองแชมป์ ถือครองคอนโดฯ ไทย ปี 2564

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผย "จีน-รัสเซีย" ครองแชมป์ซื้อคอนโดในไทยมากที่สุดปี 2564 ชี้สถานการณ์โอนกรรมสิทธิ์ผ่านช่วง "จุดต่ำสุด" ไปแล้ว

 


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC เปิดเผยว่า สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม หรือห้องชุดของคนต่างชาติ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 3 ปี 2564 มาแล้ว ซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศ ปี 2564 พบว่า การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ "จำนวนยูนิต" และในแง่ "มูลค่าของห้องชุด" รวมถึงพื้นที่การโอน เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีมูลค่าการโอนรวม 39,610 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% นำโดย "ชาวจีน" และมีพื้นที่ห้องชุดที่โอนทั้งหมด รวม 355,315 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 4.1%

 

หากนับในแง่ของจำนวนยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ จะพบว่า ชาวจีน ยังคงครองแชมป์ชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดในไทยมากที่สุดมาหลายปีติดต่อกัน โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวจีนไปแล้วทั้งหมด 4,867 หน่วย ในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 59.4% ของหน่วยทั้งหมด

 

ส่วน รัสเซีย ตามมาในอันดับ 2 โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ 306 หน่วย สัดส่วน 3.7% ซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ปี 2561 - 2564 ยังพบด้วยว่า จีนและรัสเซียครองแชมป์อันดับ 1 และ 2 มาสามปีติดต่อกันด้วย

513732

อย่างไรก็ตาม หากนับในแง่ของมูลค่าห้องชุดจะพบว่า สหรัฐอเมริกา ตามมาในอันดับ 2 หรือซื้อจำนวนยูนิตน้อยกว่าแต่ราคาแพงกว่านั่นเอง เช่นเดียวกับ วานูอาตู ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิก ทางตะวันออกของออสเตรเลีย ซึ่งมีจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์เพียง 59 ยูนิต แต่กลับขึ้นไปอยู่อันดับ 4 ในแง่ของมูลค่าราคาห้องชุด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วยสูงถึง 18.9 ล้านบาท

 

สำหรับระดับราคาของห้องชุดซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินั้น อันดับ 1 คือ ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนการโอนมากที่สุด 4,046 หน่วย ดังนี้

  • อันดับ 1 - ระดับราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท จำนวน 4,046 หน่วย
  • อันดับ 2 - ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท จำนวน 1,858 หน่วย
  • อันดับ 3 - ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท จำนวน 1,219 หน่วย
  • อันดับ 4 - ระดับราคา มากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 565 หน่วย
  • อันดับ 5 - ระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท จำนวน 510 หน่วย


ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ระบุว่า สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติได้ผ่านพ้น"จุดต่ำ"สุดในไตรมาส 3 ปี 2564 มาแล้ว แต่ในไตรมาส 4 ปี 2564 ยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์"โอมิครอน" ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลจีน ซึ่งเป็นสัญชาติที่เป็นกำลังซื้อหลักของตลาดห้องชุดในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการจำกัดการออกหนังสือเดินทาง

 

โดยจะออกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การทำงาน และการทำธุรกิจ เท่านั้น และจะระงับการออกหนังสือเดินทาง สำหรับการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดในต่างประเทศ ยังคงรุนแรง และการเดินทางข้ามพรมแดน ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง เนื่องจาก รัฐบาลจีนยังคงยึดมั่นในแนวทาง “ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์” ส่งผลให้มีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดต่อไป

 

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลในไตรมาส 4 ปี 2564 จะพบว่ามีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19 รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของไตรมาส 3 ปีเดียวกัน พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การโอนห้องชุดของคนต่างชาติ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 3 มาแล้ว

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT