ธุรกิจการตลาด

จับตาหุ้นน้องใหม่ ANI ธุรกิจตัวแทนขนส่งทางอากาศ บล.มองสูงสุด 9.41 บาท

14 ธ.ค. 66
จับตาหุ้นน้องใหม่ ANI ธุรกิจตัวแทนขนส่งทางอากาศ บล.มองสูงสุด 9.41 บาท

แม้สภาววะตลาดหุ้นไทยยังติดลบอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับตลาดหุ้นในต่างประเทศที่กลับมาอยู่ในแดนบวกกันแล้วก็ตามท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นไทยที่ไม่เอื้ออำนวยในการเข้ามาลงทุน หรือระดมทุนนั้น แต่ก็มีบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง พร้อมที่จะขยายการลงทุนเดินหน้าเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยอยู่หลายบริษัท

วันนี้ (14 ธ.ค.66) ) มีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และเปิดทำการซื้อขายหุ้น IPO วันแรก 

SPOTLIGHT จะพามารู้จักหุ้นน้องใหม่ สดๆ ร้อนๆ อย่าง บริษัท เอเซีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI กันว่า บริษัทนี้ทำธุรกิจอะไร?  ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และมีศักยภาพการเติบโตมากน้อยแค่ไหน? เหตุใดถึงไม่หวั่นในการเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้?

ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ให้แก่สายการบินชั้นนำ ซึ่งเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ANI” 

ANI ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA) (“GSA”)ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศ และเขตบริหารพิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ 

 1. ประเทศไทย 
 2. สิงคโปร์ 
 3. เวียดนาม 
 4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 5. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
 6. มาเลเซีย 
 7. กัมพูชา 
 8. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ครอบคลุมเส้นทางการบินซึ่งมีปลายทางกว่า 400 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก 

โดย ANI ถือเป็นหนึ่งในรายใหญ่ของธุรกิจ GSA ที่มีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 23%

(อ้างอิงจากข้อมูล Frost & Sullivan : ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน GSA ในปี 2565 ในประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และกัมพูชา) 

นอกจากนี้ ANI ยังประกอบธุรกิจให้บริการต่อเนื่อง โดยจัดหาทรัพยากรบุคลากร ทั้งยานพาหนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน(Ground Handler) ของท่าอากาศยานชางงี (Changi Airport) ประเทศสิงคโปร์

ANI มีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วหลัง IPO 1,848,000,000 หุ้น แบ่งเป็น

 • หุ้นสามัญเดิม 1,293,261,100 หุ้น 
 • หุ้นสามัญเพิ่มทุน 554,738,900 หุ้น 
 • มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เมื่อรวมทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 924,000,000 บาท 

โดยราคาหุ้น IPO ราคาหุ้นละ 5.25 บาท

มูลค่าระดมทุน 2,912,379,225 บาท คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,702,000,000 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย คือ บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

นางสาวบี เล็ง โก๊ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเซีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในฐานะผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ในภูมิภาค เรามีความพร้อมจะยกระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายเครือข่ายการให้บริการธุรกิจ GSA ให้ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ผ่านการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้เล่นอื่นในอุตสาหกรรม สร้างการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น” 

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ คือ 

 1. ปรับโครงสร้างทางการเงินจากการเข้าซื้อธุรกิจ GSA ในสิงคโปร์และมาเลเซียที่ซื้อมาในช่วงปลายปี 2565
 2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตในนอนาคต

ANI มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก มีดังนี้

 1. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 36.15%
 2. นาย THOMAS TAY NGUEN CHEONG ถือหุ้น 33.24%
 3. UOB KAY HIAN PTE LTD A/C CLIENTS ถือหุ้น   9.96%
 4. บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดีโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 4.99%
 5. นาย SHAUN TAN ZHONGHAO ถือหุ้น 1.75%
 6. บริษัท สกายไอซีที จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 1.55%
 7. นาย CHAN SIAN KHEONG ถือหุ้น 0.81%
 8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD. ถือหุ้น 0.63%
 9. นายแสงทอง ศรีประกอบพร ถือหุ้น 0.60%
 10. ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล ถือหุ้น 0.60%

นักวิเคราะห์ ประเมิน P/E Ratio  ปี 67 อยู่ที่ 9.2 เท่า

4 บริษัทหลักทรัพย์ มองธุรกิจมีโอกาสเติบโต

ตั้งเป้าราคาเป้าหมายปี 2567 สูงสุด 9.41 บาท/หุ้น

 1. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) : 9.41 บาท/หุ้น
 2. บล.บัวหลวง   : 9.41 บาท/หุ้น
 3. บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ : 9.16 บาท/หุ้น
 4. บล.กรุงไทย เอ็กซ์ สปริง : 7.14 บาท/หุ้น

artboard8

4 บล. ตั้งเป้าราคาหุ้น ANI ปี 67 สูงสุด 9.41 บาท มองอนาคตธุรกิจตัวแทนขนส่งทางอากาศเติบโ

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI ผู้นำด้านธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: GSA) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยตั้งเป้าราคาสูงสุดในปี 2567 อยู่ที่ 7.14 – 9.41 บาท

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 9.41 บาท และประเมินมูลค่าบริษัทปี 2567 ที่ 17,398 ล้านบาท โดยอิงวิธี P/E ปี 2567 ที่ 16.7 เท่า ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ย (Simple Average) ของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง (iii, WICE, SJWD) ทั้งนี้ยังคาดกําไรของ ANI จะเติบโตเฉลี่ย 13% YoY ในช่วง 2565-2568 จาก 798 ล้านบาทในปี 2565 (ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน) เป็น 1,156 ล้านบาทในปี 2568 จากการฟื้นตัวของปริมาณการค้าโลก การขยายเส้นทางการบินและการทำสัญญาเป็นตัวแทนสายการบินเพิ่มขึ้น และความสามารถในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งระดับ 28%

บล.บัวหลวง ประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 9.24 บาท และประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2567 ของ ANI ที่ 14,031-17,071 ล้านบาท โดยอิงวิธีการประเมินมูลค่ากิจการแบบเป้าหมาย PER เฉลี่ยปี 2567 สำหรับคู่เทียบผู้ให้บริการนายหน้าด้านการขนส่ง (Freight Forwarder) ในไทย และค่าเฉลี่ยที่รวมกับของบริษัทนานาชาติด้วยอยู่ที่ 12.0-14.6 เท่า ตามลำดับ  ทั้งนี้บล.บัวหลวง ยังคาดกำไรจากการดำเนินงานปกติ หรือ กำไรหลัก (ไม่รวมรายการพิเศษ) ปี 2566 ว่าจะอยู่ที่ 912 ล้านบาท และปี 2566-2569 จะอยู่ที่ 1,169 1,380 และ 1,571 ล้านบาท ตามลำดับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 19.9% ต่อปี (CAGR) สำหรับปี 2566-2569 ปัจจัยหนุนจากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก Organic และ Inorganic growth

บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 9.16 บาท และประเมิน Fair Value ของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 15,395-16,926 ล้านบาท ซึ่งคำนวณมาจากวิธี Discounted Cash Flow (Fig. 15-16) อิงประมาณการกำไรปี 2567-2569 คาดการณ์เติบโต +3% ในปี 2570-2572 และ Termina Growth 1% โดยมูลค่าดังกล่าวเทียบเท่า FY67F PE 15.1x ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย P/E ของหุ้น iii และ WICE ซึ่งประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 7.14 บาท และได้ประเมินมูลค่าเหมาะสมของ ANI ได้ 13,102 ล้านบาท ด้วยวิธี Earnings Yield อิงประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 7.8% ระดับราคาดังกล่าวเทียบเท่ากับ PER 12.8 เท่า

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง เมื่อธุรกิจสายการบินกลับมามีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากขึ้น ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นการซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ทำให้ธุรกิจตัวแทนขนส่งทางอากาศเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก แม้เศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่การทำธุรกิจการค้าก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT