ธุรกิจการตลาด

ตลท.ชี้หุ้น STARK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 1/66

16 พ.ย. 66
ตลท.ชี้หุ้น STARK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 1/66

มหากาพย์หุ้น STARK ยังไม่จบลงง่ายๆ เมื่อ STARK ต้องฝ่าอีกหลายด่าน ทั้งคดีทุจริต การปรับแผนธุรกิจให้เดินหน้า เพื่อสร้างรายได้ให้ส่วนของผู่ถือหุ้นเป็นบวก 

ล่าสุด ยังต้องเจออีกด่าน เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีประกาศสั่งให้หุ้น STARK  มีเหตุเข้าข่ายที่มีโอกาสถูกเพิกถอนเพิ่มได้อีกหนึ่งเหตุผล คือ การที่ยังไม่ส่งงบการเงินของงวดไตรมาส 1 ของปี 2566 นี้

โดยนับตั้งแต่วันนี้ (16 พ.ย.66) หุ้น STRAK มีเหตุเข้าอาจถูกเพิกถอน ได้ 3 เหตุด้วยกัน คือ

  1. กรณีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน : มีกำหนดเวลาแก้ไขภายในวันที่ 31 มี.ค.2567
  2. กรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 :   มีกำหนดเวลาแก้ไขภายในวันที่ 15 พ.ย.2568
  3. กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ :  มีกำหนดเวลาแก้ไขภายในวันที่ 19 มี.ค.2569 

โดย STARK ต้องดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวข้างต้นให้หมดไป และต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติ เพื่อกลับมาซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละเหตุข้างต้น หากเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว STARK ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาดำเนินการเพอกถอนหุ้นสามัญของ STARK ต่อไป

advertisement

SPOTLIGHT