ธุรกิจการตลาด

‘นกแอร์’ จะถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้นไทยหรือไม่? หลังตลท.ขีดเส้นตาย

18 ก.ย. 66
‘นกแอร์’ จะถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้นไทยหรือไม่? หลังตลท.ขีดเส้นตาย

เมื่อสายการบินนกแอร์ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และมีฐานะทางการเงินน้อยกว่าศูนย์ และกรณีขอเลื่อนส่งงบการเงินปี 2565 เข้าข่ายถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นไทย จนล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ขีดเส้นตายให้นกแอร์ ต้องรีบดำเนินการแก้ไขฐานะทางการเงิน กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ภายใน 8 ก.ย. 2567 และต้องส่งงบการเงิน ภายใน 2 ต.ค.2567 มิเช่นนั้นจะถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้นไทย

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2566 ตลท.ได้แจ้งว่า NOK ไม่นำส่งรายงานทางการเงิน ในรอบ  6 เดือนแรกของปี 2566 ซึ่ง NOK อยู่ระหว่างถูก ตลท.สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 28 มิ.ย.2566 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้เป็นเงินสดตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,854,365.38 ดอลลาร์สหรัฐ และ 58,024,947.11 บาท และมีหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ คิดเป็น 98% ของหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทคาดการณ์ว่า สภาพธุรกิจโดยรวมจะกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น จากความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูและสถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสานที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทกลัลมาดำเนินการได้อย่างปกติและมีประสิทธชิภาพมากขึ้น

ล่าสุด สายการบิน “นกแอร์” เปิดรับสมัครนักบินหลายตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.นี้ รองรับการรับมืองเครื่องบินใหม่ที่จะนำมาขยายเส้นทางบินใหม่ และเพิ่มความถี่ในการบิน คุณสมบัติการเปิดรับสมัครนักบินของนกแอร์ มีดังนี้

 • Male or Female, Thai nationality only (เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย)
 • Not less than 22 years old (อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี)
 • Height 165 cm. or above, Weight must be in proportion to height. (ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง)
 •  Bachelor’s degree or higher degree graduated (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป)
 • Commercial Pilot’s course from the Institute of Aviation (จบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีจากสถาบันการบิน)
 •  Exempted from Military Services (ไม่มีพันธะทางทหาร)
 •  Holder of Commercial Pilot License (CPL) with Instrument Rating with Multi Engine (ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี)
 • Current Medical Class 1 (ได้รับใบสำคัญแพทย์ประเภท 1)
 •  Fluent in Thai and English (สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
 •  ICAO English Proficiency level 4 or above 
 •  No visible tattoo or scar (Covering by make up or plaster are prohibited) (ต้องไม่มีรอยสักหรือแผลเป็นนอกร่มผ้า)
 •  Good personalities & Service minded (มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ)
 • No Criminal Record (ไม่มีประวัติอาชญากรรม)

ผู้ที่สนใจสามารถกดลิ้ง คลิ๊กที่นี่ เพื่อกรอกสมัครได้เลย 

ทั้งนี้นกแอร์จะรับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800 Next Generation เข้าประจำการ คาดว่าเริ่มต้นในปลายปีนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ปัจจุบันสายการบินยังมีออเดอร์คงค้างอยู่กับโบอิ้ง ผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติสหรัฐฯ ในเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737 Max เช่นกัน

ปัจจุบันนกแอร์มีเครื่องบินประจำการในฝูงบินทั้งสิ้น 14 ลำ โดยมี 1 ลำ อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหลังเกิดเหตุลื่นไถลออกนอกทางวิ่งขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงราย

งบการเงินล่าสุดของ NOK เป็นปี 2564 ดังนี้

 1. สินทรัพย์รวม 12,249.72  ล้านบาท
 2. หนี้สินรวม      21,651.34 ล้านบาท
 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น -8,399.91 ล้านบาท
 4. รายได้รวม     6,355.61 ล้านบาท
 5. ขาดทุนสุทธิ   1,435.53 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม คงต้องจับตาดู หาก NOK ยังคงเดินหน้าขอขยายระยะเวลาส่งงบการเงินออกไป และยังไม่สามารถชี้แจงตัวเลขงบการเงิน โดยเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นไม่สามารถทำให้ได้มากกว่าศูนย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว คงจะถึงคราวที่หุ้น NOK คงจะต้องถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นไทยจริงๆ…

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT