ธุรกิจการตลาด

บางกอกแอร์เวยส์ เริ่มแล้ว ชั่งน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

17 ก.ย. 66
บางกอกแอร์เวยส์ เริ่มแล้ว ชั่งน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

airbus

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศสั่งชั่งน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระขึ้นเครื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินพลเรือนสากล เรื่องการใช้ข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับคำนวณน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง เพื่อให้ปริมาณน้ำหนักของเที่ยวบินอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำหนดน้ำหนักอากาศยานสำหรับการวิ่งขึ้นสูงสุด (Maximum Take-Off Weight) และทำการบินได้ด้วยความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักผู้โดยสารรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ณ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้โดยสารทำการชั่งน้ำหนักดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานเท่านั้น

บริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้โดยสารด้วยดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ที่มา บางกอกแอร์เวย์ส

 

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT