ธุรกิจการตลาด

การบินไทยรับสมัครแอร์โฮสเตส รองรับเส้นทางบิน จำนวนเที่ยวบินเพิ่ม

15 มี.ค. 66
การบินไทยรับสมัครแอร์โฮสเตส รองรับเส้นทางบิน จำนวนเที่ยวบินเพิ่ม

ธุรกิจสายการบินกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อคนเริ่มเดินทางข้ามประเทศ เพื่อท่องเที่ยวมากขึ้น ประเทศไทยเองก็มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ที่ยอดการใช้สิทธิหมดด้วยเวลาอันรวดเร็ว 560,000 สิทธิ ขณะที่สายการบินต่างๆ ในไทย ได้ออกมาเพิ่มเส้นทางบิน ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะการบินไทยเองที่ออกมาประกาศ 39 เส้นทางบินในช่วงฤดูร้อน และล่าสุด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการขยายฝูงบินให้เพียงพอต่อแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินในปี 2566 และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และการกลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศจีน

s__499662853

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นสัญชาติไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 28 ปี โดยต้องไม่เกิดก่อน 9 เมษายน 2538 เป็นโสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส ไม่เคยมีบัตร ผู้หญิง ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม มีค่า BMI (ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่) ไม่เกิน 21 ส่วนผู้ชายมีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มีค่า BMI ไม่เกิน 24.5 และต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

นอกจากนี้ ต้องสามารถเอื้อมแตะเลยเส้นความสูง 212 ซม. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และสายตาดี (ไม่สวมแว่นสายตา) สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องระยะ 25 เมตร (ไม่จำกัดท่า) ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ผลคะแนนภาษาที่สาม (ถ้ามี) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น 

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านทาง https://career.thaiairways.com/cabin-crew-recruitment-2023/ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2566

s__499662854

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT