ธุรกิจการตลาด

ทรู ปี 65 ขาดทุน1.82 หมื่นล้านบาท รายได้ทุกกลุ่มลดแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

21 ก.พ. 66
ทรู ปี 65  ขาดทุน1.82 หมื่นล้านบาท  รายได้ทุกกลุ่มลดแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทรู ประกาศผลประกอบการปี 2565 มีผลขาดทุนสุทธิ 1.82 หมื่นล้านบาท ผลจากรายได้ทุกกลุ่มลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้น พร้อมขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเหตุให้ขาดทุนค่อนข้างสูง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUEE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไทยว่า กลุ่มทรูมีผลประกอบการปี 2565 ขาดทุน 18,285.2 ล้านบาท เป็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 20% จากปีก่อน 

ทั้งนี้ ผลการขาดทุนสุทธิ จำนวน 18,285 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากรายได้รวมกลุ่มทรู อยู่ที่ 135,076 ล้านบาท ลดลง 6% จากปีก่อน มาจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงการ(IC) ลดลง 15.1% รายได้จากค่าเช่าโครงข่าย ลดลง 30% รายได้จากการให้บริการ ลดลง 2.3% และรายได้จากการขาย ลดลง 9.3%

รวมถึง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 41.7% ของคลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น 4.7% รวมถึงการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,197 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำประมาณ 8,500 ล้านบาทในไตรมาส 4/2565 อาทิ การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีความซ้ำซ้อน หรือคาดว่าจะไม่ได้ใช้ในบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการควบรวมกิจการ การด้อยค่าของค่าความนิยม และผลกระทบจากการประเมินมูลค่าประจำปีของหน่วยลงทุน DIF 

กลุ่มทรูมีรายได้รวม 135,076 ล้านบาท ลดลง 6.0% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขสัญญาการใช้คลื่น 850 MHz เพื่อสะท้อนการใช้งานจริง ส่งผลให้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องลดลง แต่ผลต่างสุทธิระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส่งผลเชิงบวกต่อ EBITDA  ซึ่งรายได้ที่ลดลงมีรายละเอียด ดังนี้

  1. รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช อยู่ที่ 79,294 ล้านบาท ลดลง 0.6% จากปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด และภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่กดดันรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ต่อราย(ARPU) แต่จำนวนผู้ใช้บริการ 5G และระบบรายเดือนของทรูมูฟ เอช รายใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิ 1.5 ล้านรายในปี 2565 ทำให้ฐานผู้ใช้บริการรวมเพิ่มขึ้นเป็o 33.8 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้ารายเดือน 11.7 ล้านราย และกลุ่มลูกค้าระบบเดิมเงิน 22.1 ล้านราย เน้นคุณภาพด้านบริการและโครงข่ายประสิทธิภาพสูง
  2. รายได้จากบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตของทรูออนไลน์ อยู่ที่ 29,055 ล้านบาท ลดลง 1.5% จาก ARPU ที่หดตัวทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม ส่วนฐานลูกค้ายังเติบโตเป็น 4.97 ล้านราย โดยมีผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 334,000 รายในปี 2565  มุ่งเน้นนำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการคุณภาพสูง 
  3. รายได้จากการให้บริการทรูวิชั่นส์ อยู่ที่ 9,280 ล้านบาท ลดลง 5.7% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้งที่ก่อนตัวด้วยอัตราที่น้อยกว่าเดิมมาอยู่ที่ 5,109 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการให้บริการอื่นของทรูวิชั่นส์ (ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจบันเทิง โฆษณา สปอนเซอร์และรายได้อื่น) เพิ่มขึ้น 2.8% เป็น 4,171 ล้านบาท หนุนโดยรายได้โฆษณาและดนตรีจากผลตอบรับที่ดีต่อการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมกลางแจ้งที่เพิ่มมากขึ้น

ขณะที่กลุ่มทรูมีสภาพคล่องปี 2565 มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 0.5 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.6 เท่าปีก่อน และสามารถชำระหนี้สินและปฎิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.3  เท่า(ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน หนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ 

โดยสินทรัพย์กลุ่มทรู ปี 2565 เป็น 618,096 ล้านบาท ลดลง 1.1% ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) เป็น 119,846 ล้านบาท ลดลง 6.6% จากการตัดจำหน่ายใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างปี 

ขณะที่หนี้สินกลุ่มทรู ปี 2565 เป็น 556,689 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนใหญ่จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ส่วนแหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มทรู มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ 50,227 ล้านบาท

advertisement

SPOTLIGHT