ธุรกิจการตลาด

LINE MAN จับมือ กทม. ส่งอาหารให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการ BKK Food Bank

22 มิ.ย. 67
LINE MAN จับมือ กทม. ส่งอาหารให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการ BKK Food Bank

ปัญหา Food Waste หรืออาหารเหลือทิ้ง เป็นหนึ่งในปัญหาทีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และไม่ใชเรื่องเล่นๆ อีกต่อไป จากตัวเลขของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษที่พบว่า ประเทศไทยมีอาหารเหลือทิ้งมากถึง 9.7 ล้านตันต่อปี หรือ 146 กิโลกรัมต่อผู้อยู่อาศัย 1 คน และยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศ ที่มีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ทำให้มักสั่งอาหารจากฟู้ดเดลิเวอรี่ และไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบนี้ ทำให้หลายครั้ง ทานอาหารไม่หมดจนเกิดเป็นอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งแท้จริงแล้ว สามารถเข้าไปถึงกลุ่มเปราะบางได้เช่นกัน แต่กลับไม่มีโอกาสเข้าไปถึงคนกลุ่มนี้ ทำให้ต้องกำจัดทิ้งอย่างเดียว สร้างขยะเพิ่มขึ้นไปอีก

LINE MAN ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ เห็นถึงปัญหานี้และไม่ได้นิ่งนอนใจ จับมือร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ ‘BKK Food Bank’ ช่วยค่าบริการจัดส่งอาหาร และกระจายอาหารสู่ผู้ที่มีความต้องการ ให้กับกลุ่มที่มีความต้องการและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ผ่านบริการ LINE MAN MESSENGER มูลค่ารวม 1 ล้านบาท

โครงการ BKK Food Bank จัดตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ กทม. ที่เล็งเห็นว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งกลุ่มร้านอาหารหรือคนที่มีอาหารเกินจำเป็น และมีกลุ่มคนที่ขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ จึงร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ในการช่วยเขตแก้ไขปัญหาด้านการจัดส่งอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) ส่งต่ออาหารส่วนเกิน (Food Surplus) อย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ให้แก่ประชาชน

คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่าโครงการ BKK Food Bank จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง และอาหารส่วนเกิน ผ่านการจับมือกับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการส่งมอบอาหาร และลดปัญหาด้านขยะอาหารอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดย LINE MAN Wongnai นำจุดแข็งด้านเทคโนโลยี และการมีไรเดอร์ในระบบทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ มาช่วยให้โครงการสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความต้องการ แต่ไม่สะดวกเดินทางมารับอาหารด้วยตัวเองได้อีกด้วย

ด้านคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการ BKK Food Bank เป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนผ่านการแบ่งปันอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้กลุ่มคนที่ต้องการและกลุ่มคนเปราะบาง ไม่เพียงช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้รับ แต่ยังสร้างความมั่นคงทางทางอาหาร ลดขยะและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ล่าสุดได้ขยายโครงการครอบคลุมทั้ง 50 เขต โดยการสนับสนุนจาก  LINE MAN ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ช่วยผลักดันความมุ่งมั่นของเรา ผ่านการจัดส่งอาหารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่ากรุงเทพฯ ไม่ใช่แค่เมืองหลวง  แต่เป็นบ้านของพวกเราทุกคน

advertisement

SPOTLIGHT