ธุรกิจการตลาด

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้ชื่อ KEX

28 พ.ค. 67
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้ชื่อ KEX

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกาศรีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น KEX การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ S.F.Holdings Co., Ltd. (SF) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จในระยะยาว การรีแบรนด์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อ แต่ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน และหลังจากการประกาศรีแบรนด์ทำหุ้นขึ้นไป 4.40

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้ชื่อ KEX

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้ชื่อ KEX

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีกำหนดการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก " Kerry" เป็น "KEX" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ซึ่งส่งผลให้ S.F.Holdings Co., Ltd. (SF) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ และ Kerry Logistics Network Limited (KLN Group) สิ้นสุดสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง KEX และ SF ในการกำหนดกลยุทธ์ใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากบริษัทฯ อาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ในชื่อและเครื่องหมายการค้า "Kerry" ต่อไปได้

ทั้งนี้ KEX และ SF ได้พยายามเจรจากับ Kuok Registrations Limited (KRL) เจ้าของเครื่องหมายการค้า "Kerry" เพื่อขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ทำให้ KEX จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ผลประกอบการย้อนหลัง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX

  • ปี 2563 รายได้ 19,010 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,405 ล้านบาท
  • ปี 2564 รายได้ 18,972 ล้านบาท กำไรสุทธิ 47 ล้านบาท
  • ปี 2565 รายได้ 17,145 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2,830 ล้านบาท
  • ปี 2566 รายได้ 11,541 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2,360,776 ล้านบาท
  • ปี 2567 ไตรมาสแรก รายได้ 2,580 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,189 ล้านบาท

อัปเดต ส่องอนาคต KEX หลังรีแบรนด์ ได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ ?


การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าสู่แบรนด์ "KEX"

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้ชื่อ KEX

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX และ S.F.Holdings Co., Ltd. (SF) ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเจรจาขยายสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ รวมถึงแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ จากผลการประเมิน KEX มีความเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเป็น "KEX" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้เครือ SF นับเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการทำสัญญาและการได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ KEX ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จาก Kuok Registrations Limited (KRL) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ซึ่งส่งผลให้ KEX จำเป็นต้องยุติการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "Kerry" ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น KEX และ SF กำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเป็น "KEX" พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับแบรนด์ เพื่อสร้างการเติบโตและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงพิจารณาแนวทางและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

การรีแบรนด์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อ แต่เป็นการประกาศความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

ที่มา set และ kerryexpressTH

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT