ธุรกิจการตลาด

ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

5 ก.พ. 67
ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

ในยุคดิจิทัล ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น ธุรกิจทุกขนาดต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรธุรกิจ ด้วยโซลูชันครบวงจรที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก คุ้มค่า และปลอดภัยขั้นสูง เสริมความแข็งแกร่งระบบและข้อมูลสำคัญขององค์กร

 

ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ หนึ่งในธุรกิจของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้ให้บริการดิจิทัลครบวงจรในกลุ่มทรู ผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องธุรกิจในยุคดิจิทัล มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครบวงจร ช่วยให้องค์กรธุรกิจทุกขนาด ในทุกอุตสาหกรรม สามารถทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และยั่งยืน สำหรับจุดแข็งของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้

 • ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ ML: สามารถตรวจจับความผิดปกติและตอบสนองการโจมตีได้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์
 • กระบวนการด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล: มั่นใจได้ว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุด
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการครบวงจร: ครอบคลุมทั้งบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย (SOC), Managed Security Services, บริการ Outsource การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์, บริการให้คำปรึกษาด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้, บริการค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบ

 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มแบบก้าวกระโดด

ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าสายงานด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การทรานสฟอร์มและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในปี 2566 ที่ผ่านมา 

สถิติภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ของประเทศไทยมีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกถึงเท่าตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยเป็นเป้าหมายใหญ่ของการโจมตี รองมา คือ หน่วยงานราชการ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของการโจมตี เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจ SMEs ยังไม่เพียงพอ รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบัน SMEs มีความเสี่ยงที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ถึง 3 เท่า

โดยธุรกิจ SMEs มากกว่า 51% มองว่า ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องขององค์กรขนาดใหญ่  ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้  ผู้โจมตีจึงพุ่งเป้าไปยังธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งผลให้สูญเสียทั้งด้านการเงิน  ระบบการทำงานหยุดชะงัก ทำให้ธุรกิจต้องสะดุด สูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ  กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และทำให้เสียลูกค้าอีกด้วย  

ทั้งนี้ ข้อมูลของ McKinsey เมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 พบว่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  47% ของ SMEs ไทยที่ถูกโจมตี  สร้างความเสียหายให้ธุรกิจมูลค่าถึง 500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 18 ล้านบาท)  และอีก 28% ได้รับความเสียหายถึง 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35 ล้านบาท) หรือมากกว่านั้น

ปรับกลยุทธ์ไซเบอร์ให้ทันสมัย ธุรกิจจะปลอดภัย

ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

นางฐิติรัตน์ การเสริมว่า ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ มุ่งเน้นย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering Digital Equity” ที่ต้องการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย ให้กับคนไทยและธุรกิจไทยทุกขนาด บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ปลอดภัย ตอบโจทย์การทรานสฟอร์มธุรกิจในยุคดิจิทัล

ธุรกิจในยุคดิจิทัล เต็มไปด้วยโอกาส แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการต่างๆ เก็บข้อมูลสำคัญในระบบดิจิทัล ล้วนมีช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลได้ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ แนะนำแนวทางเสริมแกร่งระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรทุกขนาด ดังนี้

 • พัฒนาบุคลากร : การสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้  เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  องค์กรควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  วิธีการป้องกัน  และสร้างความตื่นตัวต่อภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
 • ปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัย : องค์กรควรทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบความปลอดภัยในกระบวนการและระบบต่างๆ  ขององค์กรให้มีความรัดกุม   ปิดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น   กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล   และมีระบบสำรองข้อมูล (Backup)  ที่ปลอดภัย
 • ลงทุนในเทคโนโลยี : การเลือกใช้เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า   จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคาม   องค์กรควรศึกษาและเลือกโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการ   ใช้งานง่าย   และสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต

“การปรับกลยุทธ์ด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์  เป็นสิ่งที่องค์กรทุกขนาดต้องให้ความสำคัญ   เพราะภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น   ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ พร้อมเป็นพันธมิตรที่ช่วยให้คำปรึกษา   ออกแบบ   และติดตั้งระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครบวงจร   เหมาะกับความต้องการขององค์กร   เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ   ปลอดภัย   และเติบโตอย่างยั่งยืน”   

 

เกราะป้องกันภัยคุกคาม ด้วยโซลูชันไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่เหนือกว่า 

ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการระดับมืออาชีพที่เหนือกว่า ช่วยให้ทุกองค์กรมั่นใจในระบบดิจิทัลของตน โดยจุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่าง

 • ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และ ML: เสริมขีดความสามารถในการคาดการณ์และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ตรวจจับความผิดปกติ วิเคราะห์ และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองและตัดกระบวนการโจมตีได้อย่างทันท่วงที
 • มาตรฐานสากล: การันตีด้วยมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับ Secure Digital Transformation and Operation มั่นใจได้ว่าระบบของท่านปลอดภัย
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ: ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานชั้นนำระดับโลก เช่น CISSP, CISM, GIAC, OSCP คอยดูแลความปลอดภัยให้ธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
 • พันธมิตร: ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรชั้นนำ พัฒนาบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมผลักดันการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ

 

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ บริการครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ทรู ดิจิทัล เสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ ยกระดับความปลอดภัยให้ธุรกิจ

เพื่อที่จะปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจ ปลอดภัย ไร้กังวล ทาง ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เข้าใจดีว่า ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านบุคลากร เทคโนโลยี หรือค่าใช้จ่าย ด้วยวิสัยทัศน์ในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บริการครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาสำหรับทุกขนาดธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม อาทิ

 • ผู้ประกอบการรายย่อย: เริ่มต้นสร้างระบบความปลอดภัยที่มั่นคง ใช้งานง่าย
 • ธุรกิจขนาดกลาง: ขยายการป้องกันภัยคุกคาม เสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
 • องค์กรขนาดใหญ่: ยกระดับระบบความปลอดภัยแบบครบวงจร ปกป้องข้อมูลสำคัญ

เพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที กับ 5 บริการที่เหนือกว่าอาทิ

 • Security Operations Center (SOC): ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังอัจฉริยะ ขับเคลื่อนด้วย AI และ ML วิเคราะห์ภัยคุกคาม ตอบสนองฉับไว ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
 • Managed Security Services: บริหารจัดการระบบความปลอดภัยแบบ Outsource โดยผู้เชี่ยวชาญ หมดกังวลเรื่องบุคลากรและค่าใช้จ่าย
 • Governance Risk and Consulting: บริการให้คำปรึกษา ประเมินความเสี่ยง บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001
 • Offensive Cybersecurity: ทดสอบเจาะระบบ ค้นหาช่องโหว่ จำลองเหตุการณ์โจมตี เสริมเกราะป้องกันให้แข็งแกร่ง
 • PDPA and Data Protection: บริการให้คำปรึกษา ปกป้องข้อมูลรั่วไหล ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่ช่วยให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครบวงจร เหมาะกับความต้องการขององค์กร เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และเติบโตอย่างยั่งยืน

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT