ธุรกิจการตลาด

คณะบัญชี จุฬาฯ เผย '30 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง' ในประเทศไทย

25 พ.ย. 65
คณะบัญชี จุฬาฯ เผย '30 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง' ในประเทศไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ประกาศรายชื่อ 30 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand 2022) จาก 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดอันดับความแข็งแกร่งของแบรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อชี้นำสังคม ซึ่งภาควิชาการตลาดได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง มาประเมินความแข็งแกร่งของแบรนด์ใน 4 มิติ ได้แก่ 

  • ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) 
  • ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) 
  • การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) 
  • ภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้านส่วนแบ่งตลาด (Market Share), ส่วนแบ่งในใจของลูกค้า (Mind Share) และ ส่วนแบ่งของความตั้งใจซื้อ(Heart Share) อย่างครบถ้วน  

ในการจัดอันดับปีนี้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างถึงกว่า 24,000 ตัวอย่างครอบคลุม 14 จังหวัดทั่วประเทศ มาประเมินความแข็งแกร่งของแบรนด์

24,000 ตัวอย่างนี้ แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,000 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างใน 13 จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในทุกภาค อีก 12,000 ตัวอย่าง

โดยผู้บริโภคในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปีที่มีการกระจายเพศและช่วงอายุอย่างทั่วถึง และเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้การประเมินแบรนด์ในครั้งนี้เป็นการประเมินที่อิงจากประสบการณ์ในการใช้สินค้าของผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังแบ่งการประเมินแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ออกมาเป็นกลุ่มตามอุตสาหกรรม โดยแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ และ 30 กลุ่มย่อย

จากผลการวิจัย แบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ทรงพลัง และเป็นที่นิยมของลูกค้าที่สุดในแต่ละกลุ่ม ได้แก่

artboard1_1

ยานยนต์

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคล: All-New Vios 

– รถยนต์เชิงพาณิชย์: New Hilux Revo 

– รถจักรยานยนต์: Honda 

 

เครื่องดื่ม

– น้ำผลไม้: Unif 

– กาแฟ: Nescafe 

– เบียร์: Leo

– เครื่องดื่มชูกำลัง: M-150

– เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล: C-Vitt 

 

อาหารและขนมขบเคี้ยว 

– บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป: Mama

– อาหารกระป๋อง: สามแม่ครัว 

– ขนมขบเคี้ยว: Lay’s

– ผลิตภัณฑ์จากนม: Foremost

 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและครัวเรือน 

– ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย: Nivea

– ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย: Lux

– ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม: Sunsilk

– ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก: Colgate

– ผลิตภัณฑ์ซักผ้า: Breeze

– ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว:  Duck (เป็ด) 

 

ร้านอาหารและบริการทางการเงิน 

– เชนร้านอาหาร: KFC 

– ร้านกาแฟ: Cafe Amazon

– ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ 

– ประกันชีวิต: AIA  

– ประกันภัยรถยนต์: วิริยะประกันภัย 

– ธุรกิจขนส่งสินค้า: Kerry Express 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี 

– แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊ก: ACER

– โทรศัพท์มือถือ: Samsung 

– ช้อปปิ้งออนไลน์: LAZADA

– แพลตฟอร์มส่งอาหาร: Grab Food

– เครือข่ายสังคมออนไลน์: Facebook  

–  บริการทีวีสตรีมมิ่ง: Netflix

 

ที่มา: Chulalongkorn University

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT