ธุรกิจการตลาด

TikTok Shop จับมือ กทม. ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ค้าโบ๊เบ๊ ขยายตลาดออนไลน์

7 ธ.ค. 66
TikTok Shop จับมือ กทม. ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ค้าโบ๊เบ๊ ขยายตลาดออนไลน์

ตลาดโบ๊เบ๊ แหล่งค้าปลีกค้าส่งชื่อดังของกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสินค้าหลากหลายประเภทและราคาย่อมเยา อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลานี้เศรษฐกิจไทยยังคงซบเซา  ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้าในตลาดอย่างมาก เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับ TikTok Shop เปิดตัวโครงการ “โบ๊เบ๊ on TikTok” เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและความรู้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้กับผู้ประกอบการในตลาด เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานลูกค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง

 

TikTok Shop จับมือ กทม. ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ค้าโบ๊เบ๊ ขยายตลาดสู่ออนไลน์

TikTok Shop จับมือ กทม. ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ค้าโบ๊เบ๊ ขยายตลาดออนไลน์

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นยอดนิยมจับมือ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โบ๊เบ๊ on TikTok” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในตลาดนัดโบ๊เบ๊ แหล่งค้าปลีกค้าส่งชื่อดังของกรุงเทพฯ ก้าวสู่ธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะในมิติด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและความรู้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้กับผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ผ่าน TikTok Seller Academy  โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการในตลาดโบ๊เบ๊สามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน 

โบ๊เบ๊ on TikTok  ขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด

TikTok Shop จับมือ กทม. ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ค้าโบ๊เบ๊ ขยายตลาดออนไลน์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า “ตลาดโบ๊เบ๊มีจุดแข็งในด้านชื่อเสียงที่ยาวนานอยู่แล้ว การเพิ่มทักษะให้ผู้ค้าในตลาดในเรื่องการค้าขายบนแพลตฟอร์ม TikTok จะสร้างประโยชน์ได้ 4 ด้าน คือ

  1. ไม่ต้องมีคนควบคุมการเข้า-ออก  ผู้ค้าสามารถเปิดร้านขายสินค้าได้ตลอดเวลา
  2. สามารถขายได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเปิดตลาด
  3. สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขวาง และหลากหลายพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง
  4. สามารถรับเสียงตอบรับจากผู้ซื้อได้ทันที เพื่อพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าได้โดยทันที

“ประโยชน์ที่ชัดเจนจากโครงการนี้คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกจริง และโลกดิจิทัลให้คู่ขนานกันไป เราไม่ได้ทิ้ง อัตลักษณ์ทางกายภาพของตลาดโบ๊เบ๊ แต่นำเทคโนโลยีเข้าช่วยเสริมศักยภาพการค้าขายและธุรกิจท้องถิ่น ถ้าเราสร้างแนวคิดนี้ให้เกิดได้ในชุมชนต่างๆ ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น และไม่จำกัดเฉพาะในเมืองไทย แต่ TikTok เป็นแพลตฟอร์ม ที่เข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของไทยสู่ระดับนานาชาติด้วย และนี้ความหมายของ Smart City  นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคน และของเมือง” นายชัชชาติเส

 

TikTok มุ่งยกระดับการค้าออนไลน์ จับมือ กทม. ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ประกอบการตลาดโบ๊เบ๊

TikTok Shop จับมือ กทม. ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ค้าโบ๊เบ๊ ขยายตลาดออนไลน์

นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - Thailand, TikTok กล่าวว่า “TikTok มุ่งยกระดับระบบนิเวศการค้าออนไลน์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โบ๊เบ๊ on TikTok” เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและความรู้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้กับผู้ประกอบการในตลาดโบ๊เบ๊ ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งชื่อดังของกรุงเทพฯ ผ่าน TikTok Seller Academy

โครงการนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการในตลาดโบ๊เบ๊ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัล และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด โดยการฝึกอบรมจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดร้าน ลงสินค้า เคล็ดลับทำอย่างไรให้เป็น ขายให้ได้ และขายให้ดี อีกทั้งวิธีทำคอนเทนต์ ไลฟ์สตรีม และการใช้แคมเปญ #โบ๊เบ๊เปย์ง่าย เพื่อเป็นการตอกย้ำให้คนเห็นว่าย่านค้าขายนี้ยังอยู่ ไม่หายไปไหน มีสินค้าและบริการมากมายให้ทุกคนมาจับจ่ายใช้สอย

นอกจากนี้ TikTok ยังมีแผนติดตามและวัดผลโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในตลาดโบ๊เบ๊ให้เติบโตและประสบความสำเร็จต่อไป”

กรุงเทพมหานครและ TikTok ร่วมผลักดันกรุงเทพฯสู่เมืองอัจฉริยะ

กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Bangkok Smart City) โดยดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดริเริ่ม 3 Smart ครอบคลุมใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านสังคม - การศึกษา (Smart People) และด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment)

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม และสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยกรุงเทพมหานครและ TikTok จะร่วมกันพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยจุดแข็งของ TikTok Shop ที่มีความโดดเด่นคือการเป็นแพลตฟอร์ม Shoppertainment ที่ผสมผสานทั้งในเรื่องของ Shopping และ Entertainment จะเป็นพลังที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในตลาดนัดโบ๊เบ๊ได้เป็นอย่างดี

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT