ธุรกิจการตลาด

รถเมล์-รถสองแถว ขอขึ้นค่าตั๋ว 2 บาท ถ้าไม่ได้ขู่เคลื่อนไหวแน่

30 มิ.ย. 65
รถเมล์-รถสองแถว ขอขึ้นค่าตั๋ว 2 บาท ถ้าไม่ได้ขู่เคลื่อนไหวแน่
ไฮไลท์ Highlight
“โดยการมายื่นขอเสนอในครั้งนี้ ต้องการขอให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มค่าโดยสารให้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ หากรัฐบาลไม่พิจารณาปรับขึ้นให้ หลังจากนั้น จะมีการออกมาเคลื่อนไหวต่อไป เนื่องจากแบกภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพลังงานไม่ไหว รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถหมวด 4 ลดลงกว่า 40%” นายบรรยงค์ กล่าว
นายบรรยงค์ อัมพรตระกูล ประธานสหพันธ์รถเมล์ กรุงเทพฯและปริมณฑล กล่าวว่า สหพันธ์ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงคมนาคม ถึงนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง โดยต้องการขอให้พิจารณาปรับค่า
 
โดยสารให้รถเมล์และรถสองแถว หมวด 4 (รถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทาง ที่มีจุดต้นทางและปลายทางอยู่ระหว่างอำเภอกับจังหวัดหรือระหว่างอำเภอ) โดยขอขึ้นค่าโดยสารสองแถว จาก 8 บาท เป็น 10 บาท ส่วนรถเมล์ขอค่าโดยสาร จาก 10 บาท เป็น 12 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซลและก๊าซขึ้นราคา ส่งให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
 
 
ทั้งนี้เฉพาะก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เดิมราคา 8.50 บาท เพิ่มเป็น 15.50 บาท ทำให้รายได้ไม่พอรายจ่าย และส่งผลให้ผู้ประกอบการรถหมวด 4 ต้องหยุดวิ่งหลายรายแล้ว
 
 
“โดยการมายื่นขอเสนอในครั้งนี้ ต้องการขอให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มค่าโดยสารให้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ หากรัฐบาลไม่พิจารณาปรับขึ้นให้ หลังจากนั้น จะมีการออกมาเคลื่อนไหวต่อไป เนื่องจากแบกภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพลังงานไม่ไหว รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถหมวด 4 ลดลงกว่า 40%” นายบรรยงค์ กล่าว

advertisement

SPOTLIGHT