close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ 3.1 ล้านล้าน มีผล 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป

0
21 ก.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ โปรดเกล้าฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป


วันที่ 20 ก.ย.64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000,000,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


อ่านฉบับเต็มคลิก ที่นี่


โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ 3.1 ล้านล้าน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ราชกิจจานุเบกษา ลดค่าธรรมเนียม ออกบัตร ปชช., เปลี่ยนชื่อสกุล, จดทะเบียนสมรส, ขอทะเบียนบ้าน เหลือฉบับละ 1 บาท
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินโครงการรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดมหาดไทย - ผู้ว่าฯ 28 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่