close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดมหาดไทย - ผู้ว่าฯ 28 ราย

0
15 ก.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัดมหาดไทย - ผู้ว่าฯ 28 ราย "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" เป็นปลัดมหาดไทย "ชัยวัฒน์" เป็นรองปลัด มท. "ณรงค์ศักดิ์" ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ปทุมธานีแทน 


วันที่ 14 ก.ย.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 28 ราย และ มีผล 1 ต.ค. 64 ดังนี้ 


โปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย อาทิ   • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย

  • นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

  • นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

  • นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อ่าน ประกาศฉบับเต็ม 


ขณะเดียวกัน ได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 64 ดังนี้  1. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

  2. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

  3. นายขรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี


1631676348107


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 


- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 273 ราย
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ธรรมนัส พรหมเผ่า - นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นตำแหน่งรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่