close sticky

อย. เบรกฉีด ซิโนฟาร์ม ในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ให้บริษัทยื่นข้อมูลเพิ่ม ด้านความปลอดภัยวัคซีน

0
20 ก.ย. 64

อย. ให้ บริษัทไบโอจีนีเทค ยื่นข้อมูลเพิ่ม เพื่อพิจารณาใช้วัคซีน ซิโนฟาร์ม ในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป


นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย ได้ยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป


ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ อย. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีมติยังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ และขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 3-17 ปี


ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้ทาง บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด รับทราบ และขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ อย. โดยด่วน โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ได้จากประสบการณ์การใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินในเด็กจากประเทศต่าง ๆ ที่อนุญาต เช่น สาธารณัฐประชาชนจีน สหรัฐอาหรับ  อิมิเร็ตส์ เพื่อให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยเร็วต่อไป


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เริ่มแล้วฉีด ซิโนฟาร์ม นักเรียน 10-18 ปี ต้องมีใบยินยอม ผู้ปกครองดาวน์โหลดเลย
- เช็กด่วน! 4 กลุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม ฟรี อบจ.อยุธยาเปิดรับวอล์กอินวันที่ 20 ก.ย.นี้
- เช็กเลย! วอล์กอินฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ทั้งไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่