close sticky

เริ่มแล้วฉีด ซิโนฟาร์ม นักเรียน 10-18 ปี ต้องมีใบยินยอม ผู้ปกครองดาวน์โหลดเลย

0
20 ก.ย. 64

20 ก.ย. 64 กรณีฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม นักเรียน 10-18 ปี ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า 20 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันเยาวชนแห่งชาติ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School กลุ่มแรกจะเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างภูมิเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


ข้อแนะนำการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาฉีดวัคซีน


เข้าทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม)* และ บันทึก QR Code เพื่อนำมาเช็กอิน ณ วันฉีดวัคซีน


อย่าลืม!! นำหนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักเรียน(ถ้ามี)มาเพื่อยืนยันตัวตน


นอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ำให้เพียงพอ


ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดที่บ่งบอกสถานศึกษา แนะนำใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีด


มาถึงก่อนเวลานัดหมายไม่เกิน 15 นาที (ตรวจสอบช่วงเวลานัดหมายของนักเรียนได้ทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนไว้ในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)


อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนักเรียน ตรวจสอบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนแจ้งเข้าระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อรับทราบวัน-เวลา ในการเข้ารับวัคซีน (กรุณามาตรงตามเวลานัดหมาย)


เข้าทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู “สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม)* ภายหลังจากทำเรียบร้อยจะได้รับ QR Code ให้บันทึก QR Code เพื่อนำมาใช้เช็กอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน


*หมายเหตุ: ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองผ่านปุ่มเมนูที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


ผู้ปกครองลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้นักเรียนนำมาในวันรับวัคซีน ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง ได้ที่ https://bit.ly/3A25YWT


ให้นักเรียน นอนหลับพักผ่อนก่อนวันฉีด ดื่มน้ำให้เพียงพอ หากมีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายดี


ขั้นตอนการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนักเรียน


เข้ารับการฉีดได้ที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9 บนถนนแจ้งวัฒนะ Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA


ขั้นตอนที่ 1 Check In (เข้าศูนย์ฉีดตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย)


• แสดงบัตรประชาชน และบัตรนักเรียน


• แสดง QR Code


• ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง


ขั้นตอนที่ 2 Covid Vaccine


รับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนข้างที่ไม่ถนัด


ขั้นตอนที่ 3 Observe


นั่งพักสังเกตอาการ 15 นาที หากไม่มีอาการกลับบ้านได้ทันที


หลังฉีดวัคซีน


• กลับบ้านพักผ่อนตามปกติ ไม่ควรวิ่ง หรือ ออกกำลังกายหนัก 2-3 วันหลังฉีดวัคซีน


• อาการหลังฉีดวัคซีนในเด็กมักพบได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ อาจมีโอกาสเจ็บ เลือดออก บวม ช้ำในจุดที่ฉีดยา หรือหน้ามืด การติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยาพบได้น้อยมาก


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการส่ง SMS ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ณ วันฉีดวัคซีน, 1 วัน , 7 วัน และ 30 วันหลังฉีด


ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการประสานกับทางสถานศึกษา เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- เช็กด่วน! 4 กลุ่มฉีด ซิโนฟาร์ม ฟรี อบจ.อยุธยาเปิดรับวอล์กอินวันที่ 20 ก.ย.นี้
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรอบ 2 ให้สถานศึกษาจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฉีด นักเรียน ฟรี
- เช็กเลย! วอล์กอินฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ทั้งไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่