close sticky

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรอบ 2 ให้สถานศึกษาจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฉีด นักเรียน ฟรี

0
16 ก.ย. 64

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครสถานศึกษา รอบที่ 2 โครงการ VACC 2 School นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค ซิโนฟาร์ม ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี เพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีนและการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบ


โดยผ่านการเปิดรับสมัครให้สถานศึกษายื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

วิธีการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม
เปิดให้สถานศึกษายื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน 30,000 ราย ยื่นผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เลือกเมนู สถานศึกษายื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียน

ข้อกำหนดและข้อมูลของสถานศึกษาสำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน
1. เป็นสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในระบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
2. ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
3. ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
4. ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
5. ระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม
6. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน (หากได้รับจัดสรรต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน) พร้อมทั้งประสานจัดส่งใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
7. จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ
8. จัดส่งประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนก่อนได้รับวัคซีนแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตามระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ


สถานที่ฉีดวัคซีน
- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดเท่านั้น และเข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ


คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน
1. อายุระหว่าง 10 - 18 ปี
2. ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
3. ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
4. ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
5. บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
6. ผู้ปกครองและสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
7. ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และหรือการติดเชื้อโควิด-19ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน


ประกาศแจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการฉีด


ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยรายชื่อ 43 โรงเรียน ที่ได้รับ ซิโนฟาร์ม จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- สธ.ลงนามสนับสนุนใช้ “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Pass ขึ้นเครื่องบิน
- เช็กเลย! รับ ชุดตรวจโควิด ATK ฟรี กลุ่มไหนเข้าข่ายบ้าง? เริ่มแจก 16 ก.ย.นี้


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรอบ 2 ให้สถานศึกษาจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฉีด นักเรียน ฟรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม