close sticky

รพ.รามาฯ เปิดจอง แอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก 5 ส.ค.นี้ ตั้งแต่ 7 โมงเช้าเป็นต้นไป

0
3 ส.ค. 64

รพ.รามาฯ เปิดให้จอง แอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก 5 ส.ค.นี้ ตั้งแต่ 7 โมงเช้าเป็นต้นไป สำหรับผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือหรือหญิงตั้งครรภ์12 สัปดาห์ขึ้นไป


วันที่ 3 ส.ค.64 เฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

  • โรคหลอดเลือดสมอง

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

  • โรคเบาหวาน

  • โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป

  • โรคอ้วน

  • โรคมะเร็งทุกชนิดหรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca

สามารถแจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

โดยกำหนดฉีดวันที่ 9-13, 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่