เช็กด่วน! รัฐบาลโอนเงิน 3 พันบาทเข้าบัญชีวันนี้ จำนวน 1.14 ล้านคน

โอนเงินเยียวยา 3,000 "บัตรคนจน" 4 ก.ค.นี้ กลุ่มมาตรา 33 อดได้

58,662
2 ก.ค. 63

มาตรา 33 คอตก! อดได้เงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท


จากกรณีที่ ครม. อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.63) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ต่อคน ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 ก.ค.63


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "บัตรคนจน, เยียวยา 3,000"
- เช็กด่วน! รัฐบาลโอนเงิน 3 พันบาทเข้าบัญชีวันนี้ จำนวน 1.14 ล้านคน
- เปิดเงื่อนไข! โอนเงินเยียวยา 3,000 "บัตรคนจน" มี 3 กลุ่มอดได้
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท 4 ก.ค.นี้ 
- ครม.ไฟเขียวแจก 3,000 ให้ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- วืด 5 พันเราไม่ทิ้งกัน-ไม่มีบัตรคนจน-และไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง เข้าข่ายรับเงินเยียวยาแบบใด?


โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยา ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "มาตรา 33"
- ประกันสังคม ขอนายจ้างแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาตรา 33 หลังผ่อนปรนกิจการ ทาง www.sso.go.th ด่วน!
มาตรา 33 เช็กเลย!  www.sso.go.th ประกันสังคมโอนเงินทดแทน กรณีว่างงานแล้ว
- มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน
- มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคม แนะขั้นตอนรับเงินชดเชย กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่