ยาดมโป้ยเซียน
วืด 5 พันเราไม่ทิ้งกัน-ไม่มีบัตรคนจน-และไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง เข้าข่ายรับเงินเยียวยาแบบใด?

วืด 5 พันเราไม่ทิ้งกัน-ไม่มีบัตรคนจน-และไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง เข้าข่ายรับเงินเยียวยาแบบใด?

0
17 มิ.ย. 63

เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ไลฟ์เคลียร์ชัด กรณีประชาชนเดือดร้อนจากโควิด ที่ไม่มีบัตรคนจน ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5 พัน และไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะ สามารถรับเงินช่วยเหลือแบบใดได้บ้าง?


17 มิ.ย.63 เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ไลฟ์ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อมาตรการเยียวยากลุ่มต่าง ๆ โดยช่วงหนึ่ง มีการตอบข้อสงสัยกรณี หากบุคคลนั้นไม่มีบัตรคนจน ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5 พัน และไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะ
ขอแนะนำว่าให้ท่านไปติดต่อที่ อบต. หรือ พม.จังหวัด โดยหน่วยงานจะมีเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยาก รายละ 2 พันบาท


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เงินเยียวยา
- ไฟเขียวเยียวยา “ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ” 3 แสนคน
- มาแล้วงวดแรก! 10 มิ.ย. รับโอนเงินเยียวยา 'กลุ่มเปราะบาง ' เด็กแรกเกิด-6 ปี 1.4 ล้านคนรับก่อน
- เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนละ 600 บาท

รอไปก่อน! เยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน ยังไม่ชัดเจนจ่ายอย่างไร-จ่ายวันไหน
พก.เปิดเว็บ www.dep.go.th ให้คนพิการเช็กสิทธิเยียวยา 1,000 เริ่ม 5 พ.ค.นี้ 
รัฐบาลเล็งจ่ายเยียวยาพระสงฆ์ 2.5 แสนรูปทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ทีมข่าวได้ตรวจสอบพบว่า เงินช่วยเหลือ 2 พันบาทดังกล่าว เป็นมาตรการที่มีอยู่จริง เรียกว่า เงินสงเคราะห์ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาในสังคม

ผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือ แจ้งมายัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่