ยาดมโป้ยเซียน
มาตรา 33 เช็กเลย!  www.sso.go.th ประกันสังคมโอนเงินทดแทน กรณีว่างงานแล้ว

มาตรา 33 เช็กเลย!  www.sso.go.th ประกันสังคมโอนเงินทดแทน กรณีว่างงานแล้ว

182
25 พ.ค. 63

ประกันสังคมทยอยจ่ายเงิน "สิทธิประโยชน์ทดแทน" ให้กับลูกจ้าง มาตรา 33 ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว


วันนี้มีรายงานว่า (25 พ.ค.) สำนักงานประกันสังคมได้ทยอยจ่ายเงิน "สิทธิประโยชน์ทดแทน" ให้กับลูกจ้าง มาตรา 33 ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ หรือเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว


โดยสามารถเข้าไปเช็กได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เข้าสู่ระบบ > เลือกเมนู "ผู้ประกันตน" > คลิกที่ "การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน"


1590389107032


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "ประกันสังคม มาตรา 33"


- มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน
- มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคม แนะขั้นตอนรับเงินชดเชย กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
ลูกจ้างห้ามลืม 4 เอกสารสำคัญประกอบร้องทุกข์ เงินเยียวยาโควิดจาก "ประกันสังคม"
- ข่าวดีของคนว่างงาน ประกันสังคมเปิดให้อุทธรณ์ รับเงินชดเชย
- เช็กเลย! มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40


หากได้รับ "ประโยชน์ทดแทน" ประกันสังคมโอนเงินให้แล้ว จะขึ้นสถานะว่า "อนุมัติแล้ว(จ่ายเงินแล้ว)"


215สำหรับลูกจ้าง มาตรา 33 ที่ว่างงานแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้


กรณีลาออก  1. ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทางเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง

  2. ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ผ่านทาง www.sso.go.th หรือส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์, โทรสาร, อีเมลล์ หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

  3. รอรับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน


กรณีถูกเลิกจ้าง  1. ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทางเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง

  2. ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ผ่านทาง www.sso.go.th หรือส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์, โทรสาร, อีเมลล์ หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

  3. รอรับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน


และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่