มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคม แนะขั้นตอนรับเงินชดเชย กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคม แนะขั้นตอนรับเงินชดเชย กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

0
24 พ.ค. 63

สำนักงานประกันสังคม แนะขั้นตอน มาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน


กรณีลูกจ้าง มาตรา 33 นายจ้างไม่ให้ทำงาน, มีเหตุต้องกักตัว 14 วัน, นายจ้างหยุดประกอบกิจการ หรือรัฐสั่งให้หยุด สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล โดยแนะขั้นตอนการรับเงินชดเชย ดังนี้ 


กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน  1. ผู้ประกันตนต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ผ่านทาง www.sso.go.th

  2. นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้

  3. รอรับเงินชดเชย 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "ประกันสังคม มาตรา 33"


- มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน
ลูกจ้างห้ามลืม 4 เอกสารสำคัญประกอบร้องทุกข์ เงินเยียวยาโควิดจาก "ประกันสังคม"
- ข่าวดีของคนว่างงาน ประกันสังคมเปิดให้อุทธรณ์ รับเงินชดเชย
- ยืนยันเงินไม่หาย! ประกันสังคมเร่งเยียวยา ม.33 วอนนายจ้างช่วยรับรองสิทธิที่ค้างอยู่
- เช็กเลย! มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40


กรณีนายจ้างหยุดประกอบกิจการ หรือรัฐสั่งให้หยุด ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน  1. ผู้ประกันตนต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผ่านทาง www.sso.go.th

  2. นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้

  3. รอรับเงินชดเชย 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน


และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

close sticky